Ekstraordinært fylkesting for nye Skien videregående skole

Av: Tom Marius Lorier Holen / Publisert: 17.06.2016 / Oppdatert: 21.06.2016
Pressekonferanse om nye Skien videregående skole.
Foto: Telemark fylkeskommune/ Tom Holen
Åpne

- Jeg vurderer det slik at dette er en så vesentlig reduksjon at jeg nå kaller inn til et ekstraordinært fylkesting 29. juni på Bø hotell.

Fylkesordføreren sier at han vurderer det slik at tilbudet oppfyller de tre kriteriene som fylkestinget tidligere har satt. Det er:

  • En økonomisk ramme på 618 millioner 2013-kroner
  • At skolen bygges for 1050 elever
  • At skolen har de studieprogrammene som tidligere er vedtatt

Telemark fylkeskommune og Skanska har jobbet intenst med en rekke kostnadsreduserende tiltak den siste uken, forteller fylkesordføreren. De endelige detaljene blir lagt frem når fylkesrådmannen sender ut sitt saksfremlegg til fylkestinget i begynnelsen av neste uke.

-Det viktigste for oss er at endringene ikke har gått på bekostning av elevene og lærerne. Det pedagogiske har hele tiden stått i sentrum for kostnadsreduksjonene som er gjort, og verken elever eller lærere skal merke endringene.

Dersom fylkestinget vedtar denne løsningen vil skolen koste 618 millioner kroner i 2013 kroner. Med lønn- og prisvekst fra 2013 frem til skolen står ferdig i 2018, vil den endelige summen blir 691 millioner 2018-kroner.  

- Dette er den største enkeltinvestering i kompetanse som Telemark fylkeskommune noen gang har gjort.  Det viser at vi satser offensivt på kunnskaps-Telemark og har store ambisjoner for framtidens generasjoner, sier Løkslid.

De viktigste kostnadsreduserende tiltakene som foreslås er:

Parkering

Parkeringen blir flyttet ut av kjelleren og legges på vår egen tomt.

Arealreduksjoner

Ved å flytte parkeringsløsningen ut av bygget blir det mulig å flytte noen rom og funksjoner ned på grunnplanet som var tiltenkt parkering og tekniske rom. Den øverste etasjen på fløy B blir fjernet slik at fløy A og B begge får fire etasjer. Teknisk rom blir flyttet opp på taket til fløy A og B. Arealet blir dermed redusert med 900 kvadratmeter.

Energi og miljø

Gå bort fra passivhus, og forholder seg til gjeldende standarder i TEK10

Utendørsanlegg

Reduserer omfanget på utendørsanlegget. Her blir det en parkeringsplass og opparbeidede grøntarealer.

Inventar og utstyr

Gjenbruk av inventar og brukerutstyr.

Leasingavtaler på diverse inventar og utstyr.