Bærekraftige Telemark - vi lager «planenes plan»

Av: Eva Susanne Drugg / Publisert: 02.06.2016 / Oppdatert: 02.06.2016
Den regionale planstrategien behandles politisk i november og desember, og godkjennes endelig ved kongelig resolusjon.
Foto: Thomas Fosse
Åpne

Regional planstrategi gjør greie for status i Telemark og vurderer langsiktige utviklingmuligheter for fylket. Dette skal danne grunnlag for arbeidet med de mer konkrete planene i fylkeskommunen og i kommunene.

- Kommuner, statlige etater og andre aktører har vært med i arbeidet. Vi håper i tillegg at de ulike aktørene vil komme med konstruktive innspill i høringsperioden, forteller prosjektleder Aslaug Norendal.

Telemarks utfordringer

Utkastet til «Bærekraftige Telemark - Regional planstrategi 2016-2020» definerer fire hovudutfordringer for Telemark i perioden: arbeidsplassvekst, folketallsutvikling, klima og levekår. 

- Arbeidet med disse utfordringene er et viktig i ledd i arbeidet med de overordna målene vi har felles: få flere folk og arbeidsplasser til Telemark, og et enda sterkere og mer attraktivt Telemark, sier fylkesordfører Sven Tore Løkslid.

Høringsfrist 25. september

Fylkesutvalget vedtok i forrige uke å legge «Bærekraftige Telemark – regional planstrategi 2016-2020» ut til offentlig ettersyn 1. juni med høringsfrist 25. september. Høringsutkastet kan du laste ned her.

I henhold til plan- og bygningsloven skal regional planstrategi utarbeides minst en gang i hver valgperiode og vedtas ett år etter konstituering av nytt fylkesting. Den regionale planstrategien skal avklare hvilke regionale planer som skal utarbeides i fireårsperioden.

Anbefaler nye planer og strategier

Planstrategien viser til eksisterende planer og strategier og vurderer om de fortsatt skal gjelde. Den vurderer behovet for de ulike planene, og anbefaler hvilke nye planer og strategier som utarbeides.

Utkastet er også et svar på de utfordringene som kommuner og andre aktører har gitt fylkeskommunen i arbeidet med utkastet. Det ble blant annet tidligere i år arrangert en temadag for regional planstrategi på Ibsenhuset i Skien.

- Fra Skien og Porsgrunn har det vært etterlyst en mer helhetlig urban politikk fra fylkeskommunen. Det ønsker vi å svare ut med at det skal lages en urban strategi for Telemark, som en del av arbeidet med den nye «regional plan for verdiskaping, forteller Norendal.

- Vi må ha kommunene med på laget hvis vi skal lage en slik strategi, avslutter prosjektleder Aslaug Norendal.

Den regionale planstrategien behandles politisk i november og desember, og godkjennes endelig ved kongelig resolusjon.