Avvikler Fotavtrykk Telemark

Av: Eva Susanne Drugg / Publisert: 05.10.2016 / Oppdatert: 06.10.2016
Mottakere Toppidrettsstipend 2015
I 2016 mottok fem unge utøvere toppidrettsstipend 40.000 kroner hver: Iselin Maria Moen Solheim - bryting, Salavat Khatuev - boksing, Aslak Nenseter - skiskyting, Snorre Holtan Løken - friidrett og Jonas Abrahamsen – landeveissykling.
Foto: Kai Hansen
Åpne

Tidligere i høst foreslo fylkesrådmannen å legge ned festforestillingen Fotavtrykk Telemark, og samtidig avvikle flere av fylkeskommunens priser og stipender. Forslaget er ett ledd i omprioriteringsprosessen i Telemark fylkeskommune.

Fotavtrykk koster rundt 400 000 kroner, og i tillegg kommer prisene og stipendene som deles ut på arrangementet.

Saken ble behandlet i hovedutvalg for kultur og hovedutvalg for næring i september. Begge utvalgene anbefalte å legge ned arrangementet Fotavtrykk Telemark fra og med 2017, og ba i tillegg om mer informasjon om alle fylkeskommunens priser og stipender for å kunne gjøre en mer helhetlig vurdering.

Beholder alle stipendene og fire priser

Onsdag behandlet politikerne i fylkesutvalget saken. Fylkesrådmannen hadde foreslått å beholde disse prisene og stipendene:

 • Fylkeskulturprisen
 • Tre kunstnerstipend
 • Stipend for håndtverk og husflid
 • Toppidrettsstipender
 • Folkehelseprisen
 • Tettstedprisen
 • Fagopplæringsprisen

Disse prisene ble foreslått avviklet:

 • Miljøprisen
 • Årets kulturminnevenn
 • Årets reiselivsprodukt
 • Trafikksikkerhetssprisen
 • Gründerprisen
 • Kreativitet og nyskapingsprisen innan videregående opplæring

Skal speile prioriteringer

Fylkesutvalget vedtok å legge ned Fotavtrykk fra neste år. Av prisene ble det vedtatt at man følger fylkesrådmannens forslag, men at Tettstedprisen avvikles til fordel for Gründerprisen.

Politikerne mener at prisene og stipendene bør reflektere områder og prioriteringer som fylkeskommunen ønsker å gi ekstra oppmerksomhet.

- Tettstedprisen har vært viktig, men har nå blitt delt ut i mange år, og har kanskje utspillt sin rolle. Vi mener at det er viktigere å gi en påskjønnelse til gründerne i fylket, sa Gunn Marit Helgesen (H).

Alle stipendene beholdes.

- Stipendene isolert sett er viktig og betydningsfullt for de som mottar de. Det kan være en dytt for å komme i gang med en næring, sa Tone Berge Hansen (Ap), leder for hovedutvalg for kultur.

Disse prisene og stipendene beholdes

Dette er prisene og stipendene som fylkeskommunen dermed velger å videreføre:

 • Fylkeskulturprisen
 • Tre kunstnerstipend
 • Stipend for håndtverk og husflid
 • Toppidrettsstipender
 • Folkehelseprisen
 • Gründerprisen
 • Fagopplæringsprisen

Saken skal ikke opp i fylkestinget; dermed er dette endelig vedtak i saken.