1800-timer spart på byråkrati = mer tid til elevene

Av: Sigmund Bolme / Publisert: 14.09.2016 / Oppdatert: 29.09.2016
Lærer og elever på Nome vgs. avd. Lunde
Nå slipper lærerne å fylle ut papirskjemaer, finne frem adresser til elever og foresatte, og putte i konvolutter. Tiden som er spart bruker lærerne på elevene.
Foto: Stina Glømmi
Åpne

I en rapport fra fylkesrådmannen, som ble lagt frem for hovedutvalget for administrasjonssaker denne uken, kan man lese at digitaliseringsprosjektene sparer fylkeskommunen tid tilsvarende flere årsverk på de videregående skolene og i administrasjonen. På grunn av digitalisering slipper fylkeskommunen også utgiftene ved å bygge nye og utbedrede fysiske arkiver.

Bedre tilbud til elevene

- Det er spesielt på prosjektet MinElev at vi merker at digitaliseringen leverer godt, sier fylkesopplæringssjef Helge Kristian Galdal.

MinElev ble lansert 1. mars i år, og frem til semesterslutt i juni ble 3600 varselbrev produsert og sendt til elever på videregående skoler i Telemark gjennom den nye digitale løsningen. Hvert av disse brevene ville tatt 30 minutter lengre med det gamle systemet.

- Nå slipper lærerne å fylle ut papirskjemaer, finne frem adresser til elever og foresatte, og putte i konvolutter. Dermed har vi spart 1800 timer bare mellom mars og juni - tid som lærerne nå kan bruke på elevene isteden, forklarer Galdal.

Deler koden gratis

Prosjektet MinElev er utviklet internt av fylkeskommunens egne programmerere, Geir Gåsodden og Jonas Enge, som legger ut koden som utvikles gratis.

- All kode vi utvikler i Telemark fylkeskommune blir publisert på GitHub med åpne lisenser. Hvem som helst kan gjenbruke det eller bli med på videreutvikling, forteller Gåsodden.

Telemarks digitaliseringsarbeid har fått oppmerksomhet også utenfor fylket. På Difi’s årlige digitaliseringskonferanse i juni fortalte fylkesrådmann Evy-Anni Evensen om Telemarks arbeid, og Evensen er også invitert til å invitert til å holde innlegg om strategisk ledelse og digitalisering på årets e-kommunekonferanse. I tillegg viste Stortingets kommunal- og forvaltningskomité stor interesse for digitaliseringen av søknadsprosessen for skoleskyss, når komiteen besøkte Telemark i november i fjor.

Jonas Enge (t.v.) og Geir Gåsodden i Telemark fylkeskommune. Foto: Dan Riis
Åpne

Vil ha mer

Hovedutvalg for administrasjonssaker ønsker nå å se på mulighetene for å utvide digitaliseringsarbeidet.

- Vi ser at det er store innsparingsmuligheter knyttet til digitaliseringsprosjekter, og vi ønsker derfor nå å se nærmere på hva vi kan få igjen ved å utvide prosjektet, sier Vidar Stang, leder for Hovedutvalget for administrasjonssaker.

- Hvis man kan få enda større besparelser i både tid og penger gjennom digitalisering bør man vurdere det sterkt. Det er flere områder av fylkeskommunen hvor man bør se på muligheten for besparelser gjennom digitalisering, mener Stang.