15 millioner i ekstra belønningsmidler

Av: Tom Marius Lorier Holen / Publisert: 19.04.2016 / Oppdatert: 20.04.2016
STÅR SAMLET: Ordførerne Robin Kåss, Hedda Foss Five, Sven Tore Løkslid og Kjell Sølverød står sammen om å lykkes i målene med Bypakke Grenland.
Foto: Birgitte Finne Høifødt
Åpne

I februar søkte Bypakke Grenland om ekstra midler i statsbudsjettet fra "Belønningsordningen for bedre kollektivtransport og mindre bilbruk".

- I dag fikk vi svar på søknaden og tildeles 15 millioner kroner ekstra i belønningsmidler for 2016. Det er 5 millioner mer enn vi fikk i fjor i tilsvarende søknad, sier Løkslid.

 Ekstrabevilgingen kommer på toppen av de 225 millionene bypakka har fått gjennom den fireårige belønningsavtalen (2013-2016)

 Midlene skal gå til å fremme kollektiv, gange og sykkel, og fordeles i detalj av respektive kommunestyrer og fylkesting så snart som mulig.

Ni byområder fikk midler

Totalt er det bevilget 400 millioner kroner i statsbudsjettet. Alle de ni byområdene som omfattes av belønningsordningen har hatt mulighet til å søke.

Midlene fordeles til de byområdene hvor de vil gi størst nytte og der de i størst grad bygger opp under målsettingene i belønningsavtalene.

- I Bypakke Grenland har vi vært svært opptatt av å stå samlet og løfte i flokk. Det er slik vi får gjennomslag for fylkets interesser på nasjonalt plan. Denne tildelingen er en bekreftelse på at vi har lykkes med akkurat dette avslutter fylkesordfører Sven Tore Løkslid