Vil ha BTV-samarbeid

Av: Eva Susanne Drugg / Publisert: 24.02.2015 / Oppdatert: 24.02.2015
På tur i Raulandsfjell mot Totak, Rauland
Forsøket om Buskerud, Vestfold og Telemark som region, ble avsluttet i 2007.
Foto: Guro Lien
Åpne

Portrett av Terje Riis-Johansen
Det nasjonale fylkesordfører- og rådslederkollegiet har foreslått 10 prinsipper som de mener legges til grunn for et fremtidig regionalt folkevalgt nivå.
Prinsippene forteller blant annet om at det er behov for et robust regionalt nivå underlagt direkte folkevalgt styring og at det regionale nivået må få et klart definert ansvar for oppgaver/sektorer som er viktige for den regionale utviklingen. Også hvilke oppgaver som bør overføres fra staten er definert.

Kollegiet anbefaler fylkestingene om å slutte seg til prinsippene. Vedtakene fra fylkestingene blir sendt til Regjering og Storting i forkant av den varslede stortingsmeldingen om kommunereformen.

Du kan lese om alle de 10 prinsippene her

- Skal prioriteres

Mandag 23. februar behandlet Telemark fylkesutvalg saken, og de 10 prinsippene ble enstemmig vedtatt.

I tillegg ble fylkesordføreren bedt om å være offensiv i å søke kontakt med nabofylkene, i et vedtaksforslagOgså et tilleggsforslag, fremmet av Lise Wiik på vegne av Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti; «Fylkesordføreren vert beden om å ta initiativ til snarlege samtaler med aktuelle nærliggende fylke, spesielt Vestfold og Buskerud, med sikte på å kartlegge moglege samarbeidsalternativ».

- Vi hadde tro på BTV-prosjektet, og klarer ikke helt forlate det. Vi fra rød-grønn side ønsker å gi en beskjed om å gå i dialog med andre fylker. Dette er at arbeid vi ønsker skal prioriteres, sa Wiik.

Har ikke glemt BTV

Heller ikke Gunn Marit Helgesen har glemt BTV, som var et forsøk om regionsamarbeid mellom Buskerud, Vestfold og Telemark som ble startet i 2004 og ble avsluttet i 2007. 

- Vi må ikke glemme at det er gjort et grundig arbeid tidligere, det er ikke mye som er endret, sa Helgesen.

Buskerud og Telemark fylkesting ønsket å fortsette prosjektet i to år til, men i Vestfold fylkesting var flertallet imot; med en stemme i overvekt.

Tilleggsforslaget ble enstemmig vedtatt av fylkesutvalget.