Vil bruke mer på skole

Av: Eva Susanne Drugg / Publisert: 19.11.2015 / Oppdatert: 09.12.2015
Vest-Telemark vgs., avd. Seljord
Fylkesutvalget ønsker å opprettholde Vest-Telemark vidaregåande skule, avdeling Seljord.
Foto: Eva Susanne Drugg
Åpne

Fylkesutvalget behandlet fylkesrådmannens forslag til budsjett for perioden 2016 til 2019 denne uken. 

Vil øke med 8,5 millioner kroner

Posisjonen, som består av Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Kristelig Folkeparti og Rødt foreslo å øke rammene til de videregående skolene i fylket.

De ønsker å øke budsjettet til skolene med 8,5 millioner kroner i året . Dagens ordning med gratis elev-PC-er beholdes inntil videre. Ordningen koster rundt 13 millioner kroner i året .

- Vi har prioritert skole i budsjettet vårt. Vi ønsker blant annet en økt satsing på skolehelsetjenesten, og å opprette et eget mobbeombud, sa Tone Berge Hansen i Arbeiderpartiet.

2 millioner til kultur

Også for kultur vil posisjonen øke rammen, med 2 millioner kroner årlig. Fylkesrådmannen har foreslått kutt på 2 millioner kroner innen dette området. Telemarkskanalens budsjett blir styrket med 1 million kroner i året.

Fylkesutvalget vil beholde stillingsbanken. Neste år vil hovedutvalg for administrasjonssaker gå gjennom stillingsbanken, med sikte på å redusere kostnaden fra 2017.

For å dekke inn de økte kostnadene, foreslår de å blant annet redusere budsjettet for politisk styring, redusere overføring fra drift til investering og bruke av fondsmidler.

Vil bruke 8 millioner på skole

Opposisjonspartiene Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Senterpartiet foreslo å øke rammene for de videregående skolene med 8 millioner kroner. 3 av millionene for å opprettholde avdelingen i Seljord.

I tillegg vil de bruke 7 millioner kroner mer på fylkesveger. De vil også reversere fylkesrådmannens forslag om å kutte innen kulturområdet.

I debatten sa Helgesen at det er viktig for partiene å opprettholde en desentralisert skolestruktur.

Posisjonens budsjettforslag ble vedtatt med 8 mot 7 stemmer.

Vil opprettholde Seljord og Croftholmen

Fylkesutvalget vedtok også at de ikke ønsker å legge ned Vest-Telemark vidaregåande skule, avdeling Seljord, heller ikke Bamble videregåendes avdeling på Croftholmen.

De vedtok også å beholde en gruppe idrett og en gruppe medier og kommunikasjon ved Porsgrunn videregående skole.

Også barne- og ungdomsarbeiderlinja ved Notodden videregående skole opprettholdes. De vedtok også å beholde elektrofag ved Rjukan videregående. Dette ble vedtatt med 8 mot 7 stemmer.

Bekymret

Fylkesrådmann Evy-Anni Evensen er bekymret for Telemark fylkeskommunes økonomi dersom skolebudsjettet økes.

- I fylkesrådmannens budsjett går 52 prosent til videregående opplæring. Dette forslaget vil kreve enda mer av budsjettkaken vår, sa Evensen.

Endelig vedtak i desember

Posisjonspartiene ønsker dessuten å ta en ny gjennomgang av skoletilbudet neste år.

I vedtaket som ble vedtatt med 8 mot 7 stemmer, heter det at gjennomgangen «må gjennomføres slik at det gir klare føringer ved behandlingen av skoletilbudet 2017-2018. Fylkeskommunen er i en alvorlig situasjon. Kutt etter «ostehøvelprinsippet» er ikke hensiktsmessig. Fylkeskommunen skal ha fokus på kvalitet i opplæringen, noe som gjør det nødvendig å sikre økonomisk styringsfart. Skoens handlingsrom må økes slik at de kan ha fokus på kvalitet og utvikling.»

Sakene om budsjett og skoletilbud behandles endelig i fylkestinget i desember.