– Vi må tørre å ta tøffe grep

Av: Eva Susanne Drugg / Publisert: 05.11.2015 / Oppdatert: 06.11.2015
Møte i hovedutvalg for kompetanse november 2015
Hovedutvalget anbefaler å legge ned avdelingen i Seljord. Det ble vedtatt med 6 mot 5 stemmer.
Foto: Eva Susanne Drugg
Åpne

Debatten var frisk da politikerne i hovedutvalg for kompetanse diskuterte skoletilbudet og strukturendringer i Telemark torsdag. 

Telemark fylkeskommune står foran utfordrende tider med færre elever og trangere økonomi – og må derfor gjøre endringer og prioriteringer.

Fylkesrådmann Evy-Anni Evensen har blant annet foreslått å legge ned avdeling Seljord ved Vest-Telemark vgs., og flytte tilbudet til til andre skoler. Fylkesrådmannen foreslår også å flytte medier og kommunikasjon fra

Hjalmar Johansen vgs., og idrettsfag fra Porsgrunn vgs. til Hjalmar Johansen vgs. I tillegg er det foreslått å legge ned elektrofag ved Rjukan vgs.

Ønsker handlingsrom

Portrett av Maja Foss Five

- Jeg har forståelse for argumentene for å beholde Seljord. Det er viktig at det er et godt tilbud i distriktene. Men det er noe med den økonomiske situasjonen, sa Five.

Hun understreket at det ikke er noe handlingsrom for å få enda bedre skoler.

- Vi må ta tøffe grep, som absolutt vil ramme, og det er tøft å være den som blir berørt – det skal vi vise stor ydmykhet for, sa Five.

Utvalgslederen poengterte at hvis man ikke gjør noe nå, vil det hele tiden være noen linjer og noen skoler som står i fare.

- Det er viktig for oss at vi fremover kan konsentrere oss om å jobbe med utvikling, kvalitet og innhold – og kanskje få et handlingsrom så vi kan styrke noen områder.

Går for avvikling i Seljord

Posisjonen støtter fylkesrådmannen, men med noen endringer. Ådne Naper (Sv) fremmet forslag på vegne av Sosialistisk Venstreparti, Arbeiderpartiet og Kristelig Folkeparti.

«Hovedutvalget ser alvorlig på den økonomiske situasjonen fylkeskommunen er i. Det er nødvendig at vi tar grep nå som sikrer at skolene får ro til å jobbe med utvikling. Alternativet til å foreta tøffe strukturelle grep er å fortsette å fremtvinge flate kutt. Det er ikke en god løsning for verken elevene eller fagmiljøene. Det er svært viktig for hovedutvalget at fokuset fremover er på kvalitet og ikke på struktur.» lyder det i forslaget fra posisjonen.

De støtter fylkesrådmannens forslag om å avvikle Vest-Telemark vgs., avd. Seljord. I tillegg til at det sees på muligheten for å opprettholde et fleksibelt opplæringsløp innenfor service- og samferdsel på Vest-Telemark vgs., avd. Dalen.

- Ikke aktuelt å legge ned

Dette var ikke opposisjonen enige i. De fremmet forslag om å beholde avdelingen i Seljord.

- Det er Ikke aktuelt å legge ned avdelingen i Seljord. Dette handler om å ha en bredde i tilbudet vi gir i øvre deler av Telemark. Det handler om å se på tilbudet fylkeskommunen gir i en større sammenheng, Beate Marie Dahl Eide (Sp).

Forslaget falt med 6 mot 5 stemmer – og dermed består forslaget om å avvikle avdelingen i Seljord.

Dahl Eide sa partiet vil arbeide for å finne inndekning i fylkeskommunens budsjett for å opprettholde avdelingen.

Fra venstre: Ådne Naper, Hallgeir Ofte, Elisabeth Holien og Ole Henrik Olsen ønsker å beholde elektrofag i Rjukan, men legge ned TIP-tilbudet.

Foto: Eva Susanne Drugg
Åpne

Fortsatt elektrofag i Rjukan

Hovedutvalget ber om at administrasjonen om å opprettholde elektrofag ved Rjukan vgs., og avvikle TIP-tilbudet.

Opposisjonen ønsker heller ikke dette, og fremmet forslag om å beholde elektrofag – og ikke gjøre andre endringer ved tilbudet i Rjukan.

Forslaget falt med 6 mot 5 stemmer, og dermed vedtok hovedutvalget at de ønsker å opprettholde elektrofag på skolen, og avvikle TIP-tilbud.

Fremskynde nedleggelse på Croftholmen

Hovedutvalget ber også administrasjonen om legge frem en sak om å fremskynde nedleggelsen av Croftholmen – og starte utvidelsen av Bamble videregående skole avd. Grasmyhr tidligere - i tråd med tidligere vedtak.

Dette var også et forslag fra posisjonen, som ble vedtatt med 6 mot 5 stemmer

Foreslår å beholde idrett i Porsgrunn

Hovedutvalget ber også administrasjonen om å legge frem de økonomiske konsekvensen av å opprettholde en gruppe idrett og en gruppe media ved Porsgrunn vgs., og at de resterende gruppene innenfor disse to

utdanningsprogrammene legges til Hjalmar Johansen vgs.

Forslaget kom fra flertallet, og ble enstemmig vedtatt.

Endelig vedtak i desember

Hovedutvalget vedtok enstemmig at de vil jobbe for å finne et handlingsrom for å se på styrking av arbeidet med psykisk helse/skolehelsetjeneste på de videregående skolene.

Dette ble enstemmig vedtatt av hovedutvalget for kompetanse.

Saken går videre til fylkesutvalget i november, og fylkestinget i desember.

Opposisjonen ønsker ikke å legge ned avdelingen i Seljord.

Foto: Eva Susanne Drugg
Åpne