- Velg Telemark!

Av: Tom Marius Lorier Holen / Publisert: 15.05.2015 / Oppdatert: 15.05.2015
Vemork kraftstasjon
Foto: copyright Per Berntsen
Åpne

Vi har «tusen gode historier» om fylket vårt, og svært mange gode argumenter for at næringslivet skal etablere seg her. Det er en styrke – men også en utfordring: Hvis vi forteller ulike historier hver gang – hvilken profil bygger vi da?

En felles historie for å profilere Telemark

Denne erkjennelsen gjorde at næringsselskapene etterlyste en felles historie for å selge fylket. Invest in Telemark har derfor det siste halve året fasilitert en prosess der alle næringsselskapene i fellesskap har utformet den store historien om Telemark.

Historien skal – i form av en fortelling – formidle de viktigste argumentene for å trekke nyetableringer til fylket. Målgruppen er næringslivsledere og investorer utenfor fylket – både i Norge og internasjonalt.

Hele fylket må samarbeid

Audun Mogen fra Tinn har representert Rjukan Næringsutvikling i prosessen. Han forteller om gode diskusjoner, og en overraskende stor enighet:

- Det er mye snakk om at alle i fylket må dra i samme retning, men vi ender likevel ofte opp med at regionene kives. I denne prosessen har vi virkelig demonstrert samhandling og samarbeid i praksis. Vi har hatt rause diskusjoner, og klart å samle oss om en felles historie for å selge Telemark, sier Mogen.

Han er opptatt av at historien nå blir tatt aktivt i bruk.

- Dette er et godt verktøy, men fortellingen har ingen verdi hvis vi ikke faktisk bruker den. Det er opp til oss selv, alle aktører som jobber for ny verdiskaping i fylket, avslutter Mogen.

Om Invest in Telemark

Fylkeskommunen og Innovasjon Norge samarbeider gjennom prosjektet Invest in Telemark for å skape ny næringsvirksomhet og vekst i fylket vårt. Prosjektet er unikt fordi det jobbes offensivt, målrettet og fremoverlent mot bedrifter,  rådgivere og investeringsmiljøer. Der andre sitter og venter, går vi aktivt ut og selger fylket!