Valgresultat for Telemark fylkesting

Av: Tom Marius Lorier Holen / Publisert: 15.09.2015 / Oppdatert: 15.09.2015
Bilde av valglister fra 2011
Foto: Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Åpne

De foreløpige tallene er basert på kommunenes telling av stemmene til fylkestingsvalget. Telemark fylkeskommune er nå i gang med sin kontrolltelling av stemmene. De endelige tallene vil antageligvis ikke være ferdig før neste mandag. På grunn av flom er blant annet i Hjartdal og Nissedal forsinket med å levere inn sine stemmer til kontrolltelling. Dette kan forsinke tellingen.

Kommunenes opptelling viser at Arbeiderpartiet har fått 38,2 prosent av stemmene og har en fremgang på 0,4 prosentpoeng.

Høyre nest størst

Høyre ser ut til å bli nest største parti med 16,3 prosent, men går tilbake med 5,9 prosentpoeng og er dermed det partiet som går mest tilbake.

Partiet som har hatt mest fremgang er Senterpartiet som går frem med 4,5 prosentpoeng og ender på 12.3 prosent.

Det er også to partier som kommer inn på fylkestinget som ikke var representert der i forrige periode. Miljøpartiet De Grønne går frem 2,9 prosentpoeng til 4 prosent av stemmene og får to mandater i fylkestinget.  

Også Rødt får et mandat i fylkestinget i neste periode.

Venstre og Sosialistisk Venstreparti har i inneværende periode hatt to mandater. De mister nå ett mandat hver, mens det ikke er noen endringer for Fremskrittspartiet og Kristelig Folkeparti.

Med dagens resultat vil vi få følgende mandatfordeling. Vi gjør forbehold om at den endelige fintellingen er ikke gjennomført.

Mandatfordeling

Parti

Mandater

Endring fra forrige valg

Arbeiderpartiet

16

0

 

Høyre

7

-3

 

Senterpartiet

5

+2

Fremskrittspartiet

5

0

 

Kristelig Folkeparti

3

0

 

Miljøpartiet De Grønne

2

+2

 

Sosialistisk Venstreparti

1

-1

 

Rødt

1

+1

 

Venstre

1

-1