Telemark tildeles 38 millioner i spillemidler

Av: Tom Marius Lorier Holen / Publisert: 30.04.2015 / Oppdatert: 30.04.2015
Gutt ser på fotballkamp. Foto: www.colourbox.com
Foto: www.colourbox.com
Åpne

- I år har vi fått 6 millioner mer enn i fjor, og det er til sammen søkt om 118 millioner kroner. Det er helt fantastisk, sier Elisabeth Nilsen, leder for hovedutvalg for kultur.

Spillemidler er betegnelsen for overskuddet fra Norsk Tipping, og som går til samfunnsnyttige formål.

Fylkeskommunen fordeler spillemidler i to kategorier – nærmiljøanlegg og ordinære anlegg for idrett og fysisk aktivitet.

129 godkjente søknader

I år hadde Telemark fylkeskommune 129 godkjente søknader, og den samlede søknadssummen var på 118 772 000 kroner. Det er en økning i både antall godkjente søknader og søknadssum.

- Årets hovedfordeling er bevis på at det jobbes virkelig bra i Telemark, sier utviklingssjef Thor Kamfjord

Veien videre

Spillemidlene vil bli prioritert i hovedutvalg for kultur sitt møte 4. juni og søkerne vil motta svar innen 1. juli. 

Fristen for å søke om tilskudd fra spillemidlene er 15. januar hvert år til fylkeskommunen. Innen 1. mai hvert år skal fylkeskommune gi beskjed om rammetilskudd fra Kulturdepartementet, og innen 1. juli skal midlene være fordelt.