Telemark Online videreføres - skaper 100 nye muligheter

Av: Eva Susanne Drugg / Publisert: 04.06.2015 / Oppdatert: 04.06.2015
Styringsgruppen for Telemark Online holder en plakat med ikoner for ulike sosiale medier
Styringsgruppen i Telemark Online. Fra venstre: Heidi Aars, Google Norge, Morten Danielsen, Sparebanken DIN, Tommy Odinsen, Innovasjon Norge Telemark, Ulf-Tore Windegaard, Kragerø Sparebank, Evy-Anni Evensen, fylkesrådmann Telemark fylkeskommune, Hugo Pedersen, prosjektleder Telemark Online, Tryggve Moe, Sparebanken Sør, John Einar Rørvik, Sparebank1 Telemark.
Foto: Ole Bjørn Næss
Åpne

Målet med prosjektet er å skape vekst via økt synlighet på nett. 2. juni bestemte Hovedutvalget for næring i Telemark å videreføre Telemark Online.

100 bedrifter deltar

Telemark Online er et unikt kompetanseprogram som går over hele 15 samlinger. Målet er å lære næringslivet, hvordan benytte dagens nye digitale markedsføringsverktøy, strategisk og korrekt.

Etter en suksessrik pilot i 2014, gikk startskuddet 16. januar i år. 100 bedrifter fra hele Telemark deltar, hvor de lærer å sette de riktige digitale mediene i system, og kommunisere riktig for sin egen virksomhet.

Samlingene finner sted både i Grenland men også i Bø & Notodden, for å sikre deltakelse fra hele fylket. Samlingene blir levert av 18 lokale bedrifter fra Telemark, med ulik ekspertise innen digital markedsføring. Disse 18 partnerne er til daglig konkurrenter, men stiller kostnadsfritt og arbeider sammen mot et felles mål.

- Dette er en milepæl

Hovedutvalg for næring i Telemark, var enstemmig for å videreføre prosjektet. De begrunnet det med blant annet at dette var meget relevant og et riktig fokus når det gjelder næringsutvikling.

- Det er en milepæl at prosjektet videreføres, sier Prosjektleder Hugo Pedersen. Vi er kjempeglad for at det nå vil komme en ny runde Telemark Online. Dette vil bidra til å gjøre en forskjell og skape fremtidig vekst. Spesielt for de mindre, som kan få åpnet helt nye markeder, sier Pedersen. Vi fikk ikke bevilget hele beløpet som først innstilt, men de landet på 500.000 kroner.

Styringsgruppen samles denne uken for å diskutere hvordan de skal tilrettelegge prosjektet videre.

Glad for videreføring

Prosjekteier Telemark fylkeskommune er veldig glad for videreføringen. Fylkesrådmann Evy-Anni Evensen sier at all erfaring så langt, både med frammøte på våre arrangementer og deltakelse underveis for øvrig, viser at dette har vært et meget godt tiltak.

- Fra min side, som innstillingen i saken også viser, ser jeg en videreføring som et meget godt bidrag inn for å fremme Telemarks interesser.

Google-sjef: - Nødvendig satsing

Peter Jetzel, leder for marketing i norden sier at Google ser med stor glede at prosjektet Telemark Online utvikler seg meget positivt. Fra første dag har det vært stort oppmøte, engasjement og en meget positiv drivkraft fra alle 18 partnere, prosjekteier Telemark Fylkeskommune, Innovasjon Norge, sponsorer og alle virksomhetene som deltar. 

- For at Telemark skal lykkes vinne i konkurransen om bedriftsetableringer, arbeidsplasser og turister er denne digitale satsingen helt nødvendig. Derfor ser Google med glede at Telemark Online nå blir videreført slik at enda fler virksomheter i Telemark kan få en god start på sin reise in i den digitale fremtiden, sier Jetzel.

Næringslivet etterspør kompetansen

Anniken Fægri Damn-Larsen, direktør for Innovasjon Norge Telemark, er veldig glad for at vi har fått til en videreføring av Telemark Online.

- Næringslivet etterspør mer kompetanse på hvordan man gjør bedriften sin synlig på nett. Erfaringene fra prosjektets første år er Telemark Online er en god inngang til å bedre markedsadgangen. Mer enn 100 bedrifter vil innen sommeren ha gjennomført et omfattende kursprogram, og mange melder at grepene de har tatt har ført til nye kunder. Vi er stolt over å være en av initiativtakerne til prosjektet, og ser frem til å være med å videreutvikle konseptet til beste for bedrifter i Telemark.

Fornøyde deltakere

Deltakerne er veldig fornøyde og flere opplever allerede vekst. Steinar Næs i enmannsbedriften Næs Consulting, forteller han at etter å forbedret egen synlighet, har han akkurat fått to nye kunder i Bergen for til sammen 150.000 kroner.

- Det betyr mye for en enmannsbedrift sier Næs.

Bilfinger IS Norway, fylkets største arbeidsgiver er både deltaker på denne runden og har allerede meldt seg på neste. Birgit Plogås sier at de nå gjennom deltakelsen, etablerer en ny digital strategi og søker blant annet om tillatelse for å benytte Facebook. De gjør dette for å kommunisere mer strategisk omkring hva Bilfinger faktisk er.

Prosjektleder Hugo Pedersen

Foto: Ole Bjørn Næss
Åpne

Neste oppstart

Nå begynner jobben med å evaluere, se på nye muligheter og legge til rette for en ny digital reise, sier prosjektleder Pedersen. Oppstart vil være på senhøsten 2015 eller januar 2016.

Du kan melde interesse allerede nå, på www.telemarkonline.no.

Det er nettopp gjennomført en midtveisevaluering og næringslivet responderer veldig positivt.

Pedersen forteller at hele 86 prosent har eller skal ta grep som et konkret resultat av prosjektet. Hovedvekten av grepene relateres til å etablere digitale strategier, oppdatere og produsere relevant innhold for sine lesere og måle effekten strategisk.

- Alle grep omhandler å sette alle verktøyene i system for å kommunisere riktig. Det er en ren motivasjon i seg selv å høre all positiv feedback som til slutt vil skape en vesentlig vekst for flere, sier Pedersen. Hele 94 prosent av deltakerne vil anbefale prosjektet til andre, skulle det bli videreføres.