Strammere økonomi for Telemark

Av: Eva Susanne Drugg / Publisert: 07.10.2015 / Oppdatert: 07.10.2015
En tømmerbil med henger og fullt lass kjørende på en fylkesveg.
- Dette statsbudsjettet gir oss ikke mulighet til å ta igjen det store etterslepet, og er overraskende ut fra det ambisjonsnivået regjeringen sa de hadde da de tiltrådte. Jeg er skuffet, sier avtroppende fylkesordfører Terje Riis-Johansen.
Foto: Aslaug Norendal
Åpne
Portrett av Evy-Anni Evensen

Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2016 innebærer en realnedgang i fylkeskommunens inntekter på 30 millioner kroner.

- Vi må tilpasse oss og arbeide for en enda strammere økonomistyring. Dette vil gå utover viktige oppgaver som vei og videregående opplæring, sier Evensen.

Bra satsing på nasjonal infrastruktur, men ikke på fylkesveiene

- Det er positivt at satsingen på E18, Eidangerparsellen og KVU for Grenlandsbanen fortsetter, sier fylkesrådmannen. Men 30 millioner mindre til fylkeskommunen betyr at vi fortsatt vil slite med det store vedlikeholdsetterslepet og behov for tunnellsikring på fylkesveiene våre, sier hun.

Evensen er også bekymret for at det ikke er satt av penger til elektrifisering av Bratsbergbanen.

Skuffet fylkesordfører

Terje Riis-Johansen portrettfoto

- Dette er det vi ikke trengte, sier fylkesordfører Terje Riis-Johansen om den manglende satsinga på fylkesveiene i statsbudsjettet.

- Dette statsbudsjettet gir oss ikke mulighet til å ta igjen det store etterslepet, og er overraskende ut fra det ambisjonsnivået regjeringen sa de hadde da de tiltrådte. Jeg er skuffet, sier den avtroppende fylkesordføreren.

Parkeringsanlegg for tog

I statsbudsjettet foreslås det 164 millioner kroner til å bygge nytt parkeringsanlegg for tog i Skien. Byggestart for prosjektet blir i 2016, og anlegget skal stå ferdig i 2017.

- Flott at vi får et parkeringsanlegg, som legger til rette for at flere tog kan settes inn på InterCity-strekningen mellom Skien og Lillehammer, sier Evensen.

Bekymret for bymiljøavtale

Grenlands avtale om belønningsmidler går ut i 2016, og statsbudsjettet varsler at det kan ta “litt lengre tid” før forhandlinger om ny bymiljøavtale kan komme igang.

- Dette er bekymringsfullt, sier fylkesrådmann Evy-Anni Evensen. - For Grenland er det viktig at vi får på plass forhandlinger og en avtale i løpet av 2016, slik at den er på plass når den nåværende belønningsavtalen går ut.

Landslinja styrkes

Den nye landslinja for natur- og miljøfag ved Rjukan videregående skole startet opp i høst.

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen med 2,2 millioner kroner i 2016, slik at landslinja blir videreført og trappet opp med Vg2 og nytt Vg1-kull fra høsten 2016.

Støtte til Tinn

Statsbudsjettet foreslår 4 millioner kroner til omstillingsmidler for Tinn kommune etter nedleggelsen av sykehuset. Dermed har fylkeskommunen fått gjennomslag for sin søknad om dette i statsbudsjettet.

Fylkeskommunen søkte også om omstillingsmidler for Kragerø kommune, men dette ligger ikke inne i forslaget til statbudsjett.

Åpner mulighet for verdensarvbåtene

For verdensarvbåtene Ammonia og Storegut betyr statsbudsjettet en tryggere fremtid. Der økes summen på fartøyvern i Norge med 40 millioner kroner.

Norsk Industriarbeidermuseum på Rjukan får 1,78 millioner kroner i økt driftbudsjett for 2016.

- Dette er gode nyheter. Verdensarven står sterkt i Telemark. Vi trenger hjelp til å dra dette i riktig retning, sier fylkesrådmann Evy-Anni Evensen.

900 000 mindre til Telemarkskanalen

Driftstilskuddet til Telemarkskanalen går ned fra 4 millioner til 3,1 millioner kroner.

- Dette er trist. Som eier av Telemarkskanalen må fylkeskommunen bære en større del av utgiftene for å ivareta kulturminnet som Telemarkskanalen er, sier Evensen.

Mister knutepunktfinansiering

Det er forslått at 14 norske festivaler mister knutepunktfinansiering fra 2017.

For Notodden Bluesfestival betyr det at de må konkurrere på lik linje med andre festivaler - og søke støtte fra Norsk kulturråd. .

Revidert statsbudsjett legges frem i mai neste år.

Les mer om statsbudsjettet i Telemark her