Støtter opp om mikroalgeanlegg

Av: Eva Susanne Drugg / Publisert: 22.05.2015 / Oppdatert: 22.05.2015
Møte om pilotprosjekt mikroalgeanlegg i Brevik
På bildet: Tom Egil Flata, leder for hovedutvalg for næringsutvikling, Sven Tore Løkslid, nestleder for hovedutvalg for næringsutvikling, utviklingssjef Thor Kamfjord, Petter Ellefsen og Øyvind Solbakken fra Vekst i Grenland, Per Næs fra Innovasjon Norge og Jørn Roar Bamle fra industriinkubatoren Proventia.
Foto: Eva Susanne Drugg
Åpne

Norcem vurderer mulighetene for hvordan de 250 kilometerne med gruver skal brukes når det er tomt for kalk.

Sementfabrikken ønsker alternativ bruk av gruvene, og har siden 2011 arbeidet med bruk av mikroalger der CO2 fra røykgassen brukes på deres anlegg på Öland.

Global etterspørsel

- Vi er i en prekær situasjon for å finne nye råstoffkilder for norske fiskeoppdrett. Proteiner til dyrefor og mat er også en stor utfordring i Europa, som er avhengig av import. «Den europeiske protein mangelen» er høyt på internasjonal dagsorden, sier Thor Kamfjord, utviklingssjef i Telemark fylkeskommune.

Han forteller at det er en økende global etterspørsel og begrenset tilgjengelighet.

- Dette vil ha en betydning for hele verdensdelen. Om noen få år vil det ikke være nok råstoff til å serve fiskeoppdrettsnæringen som har behov for Omega3-fettsyrer, sier Kamfjord, som mener at det er dette vi skal leve av etter oljen tar slutt.

Dette løftes også fram i regjeringens beslutning om utarbeiding av en ny nasjonal bioøkonomistrategi som ferdigstilles i løpet av2015.

- Vi er klare

Fredag inviterte Tom Egil Flata, leder for hovedutvalg for næringsutvikling til møte sammen med Sven Tore Løkslid, nestleder for hovedutvalg for næringsutvikling, utviklingssjef Thor Kamfjord, Petter Ellefsen og Øyvind Solbakken fra Vekst i Grenland, Per Næs fra Innovasjon Norge og Jørn Roar Bamle fra industriinkubatoren Proventia for å snakke mer om mulighetene for et pilotprosjekt.

- Jeg vil vise at virkemiddelapparatet i Telemark er klare til denne fantastiske ideen, sier leder for hovedutvalg for næringsutvikling Tom Egil Flata. 

- Beste stedet i Norge

På møtet ble det trukket fram at det er mange brikker som faller på plass for et mikroalgeanlegg ved Norcem: CO2-tilgang, store arealer, kompetanse, egnede miljøer. Dessuten krever mikroalgeproduksjon stabile temperaturer, og det har gruvene i Brevik. Europeisk industri leter etter de arealene og infrastrukturen som finnes i Grenland.

- Det er viktig at virkemiddelapparatet er på ballen, og er offensive tidlig. Dette er det beste stedet i Norge for å gjøre dette. Vi lover full politisk trykk, sier nestleder i hovedutvalg for næringsutvikling Sven Tore Løkslid.

Når hovedutvalget møtes i begynnelsen av juni, vil Tom Egil Flata fremme forslag om at det stilles tilstrekkelige midler til disposisjon for at aktørene i Grenland kan gå i gang med et forprosjekt for mikroalgeproduksjon i en av hallene under Brevik.

Nasjonale og internasjonale aktører

Telemark fylkeskommune vil legge til rette for at algeselskaper som norske MicroA og andre nasjonale og internasjonale aktører, i første fase vil få tilgang til et pilotanlegg. I forrige uke var det en befaring i gruvene, på initiativ fra Vekst i Grenland (ViG). MicroA konkluderte med at gruvene var et velegnet sted for produksjon av mikroalger.

Målet er å etablere en internasjonal «hub» for landbasert, bærekraftig prosessindustri.

- Dette er også et fagområde som Høgskolen i Telemark har jobbet lenge med, både i Bø og i Porsgrunn, sier Kamfjord.

- Meget interessant prosjekt

- Dette er et meget interessant prosjekt for å sikre flere typer arbeidsplasser i området. Den som ikke er med fra start, er ikke med i mål, sa Petter Ellefsen fra ViG.

Per Næs i Innovasjon Norge er svært positiv til prosjektet.

- Vi er opptatt av å bruke de virkemidlene vi har, og se hvordan vi kan legge til rette i ulike faser, sa Næs og trakk fram Innovasjon Norges miljøteknologiordning, som tester ut piloter for ny teknologi som direkte eller indirekte forbedrer miljøet.