Spillemiddelsøknader for 118 millioner

Av: Eva Susanne Drugg / Publisert: 19.03.2015 / Oppdatert: 20.03.2015
To ungdommer løper på Urædd stadion
Hovedutvalg for kultur behandler prioritering av spillemiddelsøknader i Telemark i begynnelsen av juni.
Foto: Kadett UB
Åpne

- For 2015 kom det totalt inn 130 spillemiddelsøknader innen søknadsfristen 15. januar, forteller Marte Aksnes, fylkesidrettskonsulent i Telemark fylkeskommune.

Til sammen er det søknader for 118 millioner kroner. Aksnes forteller at samlet godkjent søknadssum er 7 millioner kroner høyere i år enn i fjor.

Spillemidler er betegnelsen for overskuddet fra Norsk Tipping, og som går til samfunnsnyttige formål.

Fordeles til fylkene i mai

Ventetiden på spillemidler er på tre til fire år, og noe mindre på nærmiljøanlegg.

For nærmiljøanlegg søkes det i år om 6,8 millioner kroner i tilskudd, og for kategorien ordinære anlegg søkes det om 111 millioner kroner.

Hvor stor pott fylkene får til fordeling i 2015 blir gjort kjent av Kulturdepartementet innen 1. mai.

Hovedutvalg for kultur behandler prioritering av spillemiddelsøknader i Telemark i begynnelsen av juni. Søkere vil få svar innen 1. juli.