Snart i gang med bypakka

Av: Tore Kamfjord / Publisert: 29.05.2015 / Oppdatert: 29.05.2015
Varaordfører i Skien, Geir Arild Tønnessen, fylkesordfører i Telemark, Terje Riis-Johansen, ordfører i Porsgrunn, Øystein Beyer og statssekretær Bård Hoksrud i samferdselsdepartementet.
Statssekretær Bård Hoksrud i samferdselsdepartementet fikk blomst av varaordfører i Skien Geir Arild Tønnessen, fylkesordfører Terje Riis-Johansen og ordfører i Porsgrunn Øystein Beyer.
Foto: Hege Schjøth Øverås
Åpne

I dag la regjeringen frem sin proposisjonen med forslag om utbygging og finansiering av fase 1 av Bypakke Grenland.

Viktige prosjekter

– Nå vil vi komme raskt i gang med viktige prosjekter som Lillelvkrysset, Landmannstorvet, PP-krysset, turveg langs elva, kollektivfelt for bussen og tiltak for næringstransporten, forteller Riis-Johansen, som er leder av politisk styringsgruppe for Bypakke Grenland.

Kommunene får også mulighet til å prioritere sine prosjekter, som blant annet er sykkelbruer over elva i Porsgrunn og Skien sentrum.

– Dette vil gjøre Grenland til en enda mer attraktiv og moderne byregion som setter mennesker i sentrum.

Færre bommer

Regjeringen foreslår at staten fullfinansierer utbyggingen av riksveg 36 på strekningen Skyggestein-Skjelbredstrand i Skien.

Det betyr at bomstasjonen på denne strekningen fjernes. Det samme gjelder for bomstasjonene på Breviksbrua og Vold.

Tverrpolitisk glede

– I dag har vi lyst til å gi statssekretær Bård Hoksrud en blomst. Han har lovet at han skal få bypakka til behandling før sommeren, og nå ser det ut til at vi skal få til det. I tillegg kommer det mer penger inn i prosjektet. Det er vi veldig glade for, sier Øystein Beyer, ordfører i Porsgrunn.

– Vi har holdt på med denne saken i mange år, og vi har hatt litt ulike vurderinger. I dag er det tverrpolitisk glede over at regjeringen har lagt frem en god proposisjon og for de ekstra midlene staten bidrar med, sier Riis-Johansen.