Slik skal fylkeskommunen løse Telemarks utfordringer

Av: Tom Marius Holen, Eva Susanne Drugg / Publisert: 24.06.2015 / Oppdatert: 25.06.2015
Flyfoto over Klosterøya og nordover mot Skien by og Luksefjell
Oppgaven til Telemark fylkeskommune er å utvikle fylket og finne løsninger på fylkets utfordringer.
Åpne

Det ble slått fast da fylkestinget enstemmig vedtok Telemark fylkeskommunes langtidsprioriteringer for 2016 til 2019.

- Vi står foran en periode med reduserte økonomiske rammer. Vi får reduserte inntekter samtidig som at vi gjør store investeringer, blant annet til
nye Skien videregående skole, sier fylkesrådmann Evy-Anni Evensen.

- Etter at vi la frem budsjettet i fjor høst har den svake veksten i norsk økonomi forverret situasjonen, sier Evensen.

Skal løse strategiske utfordringer

Oppgaven til Telemark fylkeskommune er å utvikle fylket og finne løsninger på fylkets utfordringer. Fylkesrådmannen foreslår at dette gjøres ved å ta tak i følgende strategiske utfordringer:

  • Få mer verdiskaping ut av kultur, opplevelser og industriarv
  • Skape flere arbeidsplasser
  • Skape framtidas kompetanse
  • Styrke folkehelsa

Strammere tider

I debatten i fylkestinget ønsket Jørund A. Ruud å løfte blikket og se lenger inn i fremtiden enn det som ofte gjøres i økonomidebatter.

- LTP-dokumentet viser at vi går stramme tider i møte i årene som kommer. Dette henger sammen med folketallsutviklinga, men også sammen med at rammene vi får fra statlige myndigheter blir strammere og strammere. Oppgavene blir mer og mer krevende. Samtidig har vi også et politisk ambisjonsnivå som koster mye.

- Alvorlig for Telemark

De neste årene skal fylkeskommunens driftrammer reduseres med totalt 90 millioner kroner.

Den stramme økonomien får stor innvirkning på de ulike ansvarsområdene til fylkeskommunen. Kuttene vil merkes i alt fra asfaltlegging til skoletilbud.

Videregående opplæring får 42 millioner kroner mindre å rutte med over fireårs-perioden, og går fra en driftsramme i år på 927 millioner til 884,7 millioner kroner i 2019.

Også regional utvikling reduseres i fylkesrådmannens forslag, fra 76,3 millioner kroner i år til 60,5 millioner kroner i 2019. Samferdsel og arealplanlegging får også trangere kår, når avdeling for areal og transport går fra 497 millioner kroner til 475 millioner kroner i 2019.

- Dette er ekstreme tall, og en alvorlig situasjon for Telemark fylkeskommune.
Vi må bruke mindre penger. Det er fryktelig trist. Det er så mye vi ønsker å bruke penger på i Telemark. Rådmannens beskrivelse av situasjonen er så tydelig som den er, sa fylkesordfører Terje Riis-Johansen.

Vil bruke mer penger

Opposisjonen ønsket å bruke mer penger enn det fylkesrådmannen anbefalte.

-Vi må investere i fremtidig utvikling. Det kan være dyrt å være fattig. Akkurat nå er det viktig å gi fylket kraft ved å investere i de oppgavene det er viktig å være god på, i håp om å friste folk til å etablere seg i Telemark, sa Gunn Marit Helgesen (H).

Hun fremmet forslag om å senke netto driftresultat fra fire prosent, som er det KS anbefaler, til tre prosent.

- Med så dårlig folketallsutvikling trenger vi flere arbeidsplasser. Vi trenger å investere i offentlig infrastruktur. Vi må bruke så mye som vi tør til drift på skoler og veier. Å ha som overordnet mål å bygge opp rentebuffere er ikke riktig vei å gå nå. Netto driftsresultat bør være på tre prosent, sa Helgesen.

Forslaget falt med 19 mot 21 stemmer.