- Skolens handlingsrom må økes

Av: Eva Susanne Drugg, Tania Ripoll / Publisert: 10.12.2015 / Oppdatert: 10.12.2015
Politikere i fylkestinget stemmer i skoletilbudssaken
Politikerne i fylkestinget under voteringen i skoletilbudssaken.
Foto: Tania Ripoll
Åpne

Politikerne i fylkestinget behandlet skoletilbudet og skolestrukturen i Telemark da de var samlet i Vrådal denne uken.

- Vi må ta grep. Vi må rigge skoletilbudet til samfunnet vi har nå. Vi må ta hensyn til elevtall, etterspørselen fra næringslivet, lærlingplasser, elevenes ønsker - og økonomi. Skal vi få til et handlingsrom i skolene må det gjøres gjennom strukturelle grep. Men det er ingen tvil at vi vil ha en desentralisert skolestruktur. Å ta strukturelle grep er ikke det samme som å sentralisere, men elevgrunnlaget er det det er, sa Maja Foss Five (Ap), som er hovedutvalgsleder for kompetanse.

Opprettholder avdelinger og fag

Fylkesrådmannen hadde blant annet foreslått å legge ned Vest-Telemark vidaregåande skule, avdeling Seljord, og Bamble videregåendes avdeling Croftholmen. Fylkestinget valgte å opprettholde begge avdelingene.

Idrett og Medier og kommunikasjon blir værende på Porsgrunn videregåande skole med én klasse hver, mens resten flyttes til Hjalmar Johansen videregående skole.

Også barne- og ungdomsarbeiderlinja ved Notodden videregående skole opprettholdes, i tillegg til elektrofag ved Rjukan videregående skole.

Nytt utdanningsprogram

Det nye utdanningsprogrammet kunst, design og arkitektur ved Porsgrunn videregående skole blir et tilbud dersom det er mange nok søkere.

Opposisjonen fremmet også et forslag om å starte et fireårig utdanningstilbud innen helsearbeiderfag ved Bamble videregående skole. Forslaget falt med 20 mot 21 stemmer.

- Krevende sak

- Dette er en krevende sak. Det handler om å sikre alle elever i Telemark et godt tilbud nærmest der de bor. Det er krevende kabaler som skal legges for at vi skal klare å lage et tilbud så elever skal slippe å flytte på hybel, sa Gunn Marit Helgesen, Høyres gruppeleder.

Sentraliseringsdebatt

Mye av debatten dreide seg om sentralisering. Opposisjonen hevdet at posisjonens forslag til vedtak innebar sentralisering av utdanningstilbudet i fylket.

- Nå må vi passe oss så vi ikke gjør noe annet enn det vi forventer av statlige myndigheter, sa Terje Riis-Johansen (Sp).

Leder for hovedutvalg for kompetanse, Maja Foss Five (Ap) forsøkte gjentatte ganger å si at dette ikke var det som lå i posisjonens forslag.

- Vi er enige om det meste her. Får jeg lov til å si at det er som om de har dotter i øra?, spurte Foss Five fylkesordføreren.

- De fleste partiene er enige: det er ingen av oss som ønsker å kutte i skole. Vår plikt som politikere er å diskutere de mulighetene som den forespeilede økonomiske situasjonen påfører oss. Vi ønsker mer penger til kompetanse. Da skal vi stekke oss langt etter å opprettholde struktur og desentralisering, sa Ådne Naper (Sv).

- Vi vil skape arbeidsro i Seljord. Stem for vårt forslag, og la Telemarksskolen ligge de neste fire årene, sa Beate Marie Dahl Eide (Sp).