Skanska Norge AS skal bygge nye Skien videregående

Av: Eva Susanne Drugg / Publisert: 22.05.2015 / Oppdatert: 22.05.2015
Klosterøya i Skien
Skolen skal bygges her på Klosterøya i Skien.
Foto: Eva Susanne Drugg
Åpne

Fire prekvalifiserte tilbydere har vært med i denne siste runden, som hadde en frist for å levere tilbud 12. mai. 

Arbeidsgruppen som har vurdert disse tilbudene har bestått av fylkesopplæringssjef Helge Galdal, økonomisjef Ailin Aastvedt, brukerkoordinator Roger Jeffs fra Skien videregående skole og konsulent Trygve Svalheim fra Asplan Viak. Fylkesopplæringssjefen har ledet vurderingsprosessen.

Da Telemark fylkeskommune avsluttet gjennomgangen tirsdag 19. mai kom Skanska Norge AS ut med klart best score.

- Jeg er svært fornøyd med valget. Det var fire meget gode tilbud, som er vurdert og vektet ut fra kriterier som ble gitt ut ved utlysningen, sier Evensen.

Strenge anbudskrav

Telemark fylkeskommune har valgt Lyndalsmodellen for prosjektering og anskaffelse av ny videregående skole i Skien.

Byggingen av skolen skal bli et foregangsprosjekt ved at utbyggerne forplikter seg mot sosial dumping. De forplikter seg også til å bruke lærlinger og praksisplasser når oppdraget utføres. Dette gjelder også for underleverandører.

Entreprenørene har også dokumentert kompetanse på alle sentrale fagområder i sine tilbud.

Skatteetaten følger prosjektet

Fredag ble det klart at Skatteetaten går inn i byggeprosjektet med sin A-krimsatsing, som jobber med arbeidsmarkedskriminalitet.

- Dette er en flott satsning, sier fylkesrådmann Evy-Anni Evensen.

Ferdig i 2018

Byggingen av skolen, som skal ligge på Klosterøya, starter om ett år. Året som kommer skal benyttes til planlegging og prosjektering i nært samarbeid mellom entreprenør, skoleeier og med bred medvirkning av brukergruppene. Skien kommune, som vertskommune og reguleringsmyndighet, vil også bli invitert inn i dette samarbeidet.

- Ny Skien videregående skole skal være innflytningsklar sommeren 2018, og klar til skolestart i august, forteller Evensen.

Den nye skolen skal romme 1050 elver og 160 ansatte. Alt nå legges det opp til et nært samarbeid med de aktuelle fagmiljøene som er lokalisert på Klosterøya i dag.