Signerte partnerskapsavtale på ny

Av: Eva Susanne Drugg / Publisert: 17.02.2015 / Oppdatert: 17.02.2015
Fylkesrådmann Evy-Anni Evensen og rektor ved HiT Kristian Bogen underskriver partnerskapsavtale.
Fylkesrådmann Evy-Anni Evensen og rektor ved Høgskolen i Telemark, Kristian Bogen signerer avtalen.
Foto: Eva Susanne Drugg
Åpne

«Kunnskapsarbeid blir stadig viktige for ressursforvaltning, verdiskaping og samfunnsutvikling i Telemark. Kunnskap gjør at våre valg for framtiden blir tryggere og mer treffsikre», sies det innledningsvis i avtalen.

Mål

Høgskolen i Telemark og Telemark fylkeskommune har begge rollen som regionale utviklingsaktører med et bredt ansvar for kunnskaps- og samfunnsutvikling i fylket vårt. Både nærings- og samfunnsliv er viktige målgrupper.

Målet med partnerskapet er å ta initiativ til en kunnskapsbasert nærings- og samfunnsutvikling i regionen i samarbeid mellom kunnskapsmiljø, næringsliv og offentlig sektor.

Formålet med partnerskapsavtalen er å legge til rette for at høgskolen og fylkeskommunen i fellesskap utvikler kunnskapsorienterte prosjekter sammen og med eksterne parter.

Potensiale for næringslivssamarbeid

- Telemark fylkeskommune ser på høgskolen som en viktig og god samfunnsaktør, sier fylkesrådmann Evy-Anni Evensen.

Hun forteller at fylkeskommunen ønsker å være med på å synliggjøre det gode arbeidet høgskolen gjør.

Kristian Bogen er rektor ved høgskolen, og er glad for Evensens kommentar.

- Vi har et potensiale for videre utvikling av samarbeidet mellom høgskolen, bedrifter og næringsliv. Det er viktig for at vi skal lykkes og få næringsutvikling, vekst og flere arbeidsplasser, sier Bogen.»

Partnerskap fra 2003

Den første partnerskapsavtalen mellom Høgskolen i Telemark og Telemark fylkeskommune ble underskrevet i 2003 for perioden 2003 til 2005.

I 2009 ble den revidert. Nå har HiT og fylkeskommunen sett behov for å rullere og fornye avtalen, og mandag 16. februar 2015 ble partnerskapsavtalen revidert for andre gang.

Styringsgruppe

Partnerskapet har en styringsgruppe som består av rådmann Evy-Anni Evensen og utviklingssjef Thor Kamfjord fra Telemark fylkeskommune, rektor Kristian Bogen og viserektor Forskning og Utvikling, Pål Augestad.

Gruppas har fullmakt til å utpeke strategisk viktige fagområder for utvikling av samarbeidsprosjekter, og legge til rette for initiativ som kan inngå i handlingsdelen.

Todelt

Partnerskapsavtalen mellom Høgskolen i Telemark og Telemark fylkeskommune består av to deler:

Signert partnerskapsavtale med overordnete mål og føringer for samarbeidet, og handlingsdel som inneholder pågående prosjekter.

Handlingsdelen oppdateres løpende av koordinatorene for partnerskapsavtalen ved høgskolen og fylkeskommunen, og skal inneholde oversikt over porteføljen av samarbeidsprosjekter.