Satser på myke trafikanter

Av: Tom Marius Lorier Holen / Publisert: 14.08.2015 / Oppdatert: 14.08.2015
Fylkesordfører Terje Riis-Johansen åpner gang- og sykkelsti i Bø.
Fylkesordfører Terje Riis-Johansen klipper snora for ny gang- og sykkelsti på fylkesvei152 mellom Folkestadjuvet og Bø Sommarland.
Foto: Tom Marius Lorier Holen
Åpne

Dermed er det mulig å komme seg trygt fra Bø sentrum til Sommarland eller Telemarkshallen på sykkel eller til fots.

I tillegg til gang- og sykkelsti har det blitt bygget 580 meter med ny fylkesveg. Prosjektet har kostet 53 millioner kroner.

Noe å glede seg over

Dette er en etterlengtet dag for mange. Jeg vet at dette er en veg det har blitt jobbet lenge med å få realisert. Veien opp fra Folkestad bru har ikke vært trivelig å ferdes på for gående eller syklende, sa Terje Riis-Johansen.

Folkestadvegen har hatt mye trafikk med besøkende til Bø Sommarland og Lifjell, og pendlere til Notodden. Det har derfor vært svært mye mye trafikk på veien og utrygt for myke trafikanter.

Legge til rette for myke trafikanter

-Fylkeskommunen har en historisk satsing på trafikksikkerhet og myke trafikanter. Det er også noe vi vil prioritere i årene fremover. Vi skal ta vare på de myke trafikantene også utenfor byene. Det skal være attraktivt å gå eller sykle dit du skal, uansett bosted, sa Riis-Johansen.De som var tilstede ved vegåpningen fikk underholdning av Bø skulemusikk før fylkesordfører Terje Riis-Johansen klippet snoren og erklærte vegen for åpnet.

Utbyggningsprosjektet har vært ledet av Statens vegvesen og utført av Tveito maskin A/S.