Satser på E134

Av: Tania Ripoll / Publisert: 21.01.2015 / Oppdatert: 27.10.2016
Foto: Foto: Jan Fredrik Vinje/Telemark fylkeskommune
Åpne

Det er svært gledelig at E134 løftes frem som den ene av to anbefalte strekningen som har størst samfunnsøkonomisk nytte. 

Jobbet for i mange år

- Dette er en stor dag for Telemark og Norge. Det er en riktig anbefaling, og noe Telemark har jobbet for i mange år, sier fylkesordfører Terje Riis-Johansen. 

Onsdag la Statens vegvesen frem sitt valg av hovedforbindelse mellom Østlandet og Vestlandet. Som varslet anbefaler de å satse på to fjelloverganger, E134 gjennom Buskerud og Telemark, og riksvei 52 over Hemsedalsfjellet. 

Utvider arbeidsmarked

- Telemark støtter fullt ut Vegvesenet sin konklusjon om å peke på to hovedkorridorer, som tar høyde for at øst/vest-forbindelsen ikke er et punkt-til-punkt samband, men skal dekke forbindelsen til hele Vestlandet, fra Stavanger til Sogn. Analysen viser det store potensialet det er for det norske samfunnet ved å utvikle dette sambandet, sier Riis-Johansen.

- For Telemark er de viktigste effektene at vi får raskere og sikrere forbindelser østover og vestover. Arbeidsmarkedene blir større gjennom redusert reisetid. Strengen gjennom øvre Telemark og inn i Buskerud gir arbeidsmuligheter og grunnlag for næringsutvikling Dette vil forbedre markedsposisjonen til mange bedrifter, sier fylkesordføreren.

Solid alternativ

- Det er også gledelig at dette alternativet er solid også ifht. pålitelighet og regularitet vinterstid, samfunnssikkerhet og sårbarhet, og regionale effekter som klima, friluftsliv og naturmangfold.  Det er viktig at man i Norge nå klarer å investere i gode vegforbindelser, sier Riis-Johansen.

- Telemark ser frem til at dette løftes videre inn i raske utrednings- og planprosesser slik at vi kan få på plass beslutning om E134 som en robust forbindelse mellom landsdelene i NTP 2018-2027, sier fylkesordføreren.