Prioriterer skoler og veier

Av: Tom Marius Lorier Holen / Publisert: 26.10.2015 / Oppdatert: 26.10.2015
Evy-Anni Evensen presenterer budsjett for 2016-2019
Fylkesrådmann Evy-Anni Evensen la frem budsjettet 26. oktober.
Foto: Tania Ripoll
Åpne

Fylkesrådmannen har fått et sterkt politisk signal om at videregående opplæring skal prioriteres.

- Det gjør vi i dette budsjettforslaget og foreslår at videregående opplæring styrkes med om lag 20 millioner, i tillegg til de 900 millionene som går til investering i skolebygg de neste fire årene, sier Evensen.

- Vi får Norges fineste skole når nye Skien videregående skole står ferdig på Klosterøya. I tillegg bygger vi ut stort på flere av de andre skolene også, sier Evensen.

Satser på samferdsel

Sammen med skole vil også samferdsel få økte rammer neste år.

- Vi skal investere nesten 165 millioner kroner på fylkesveiene neste år. Det inkluderer Bypakke Grenland, der vi i 2016 går i gang med bygging av en rekke prosjekter, sier Evensen.

Tidligere i år overtok Telemark fylkeskommune ansvaret for lokal kollektivtransport fra Vestviken kollektivtrafikk.

- Vi vil ha et kollektivtilbud som er enda mer effektivt og tilpasset brukerne. Samtidig vil vi i forbindelse med overtakelsen av kollektivtransporten vurdere om det finnes muligheter til å drive dette mer effektivt, sier Evensen.

Kutt på flere områder

Fylkeskommunens økonomiske rammer blir mye strammere i årene som kommer. Det vil få konsekvenser på de fleste områder.

Det foreslås i 2016 kutt på alle tjenesteområder utenom skole og samferdsel. Nesten alle avdelinger og virksomheter må gjøre store eller små kutt. Dette er noen av kuttene som fylkesrådmannen foreslår:

  • Fylkesrådmannen foreslår å kutte 2 millioner kroner til politisk ledelse. Her er det tatt høyde for at fylkesutvalget utvides fra 13 til 15 representanter.
  • Reduksjon i møte- og reiseutgifter på 1 million kroner
  • Avvikle stillingsbanken
  • Høyere inntjeningskrav for tannklinikkene
  • Legge ned Ulefoss tannklinikk

Endringer i skolestruktur

- Vi må også gjøre noen endringer i skolestrukturen. Vi har allerede gjort mye for å møte de økonomiske utfordringene, men skal vi klare å gi elevene i Telemark det tilbudet de fortjener og har krav på også i fremtiden ser vi at vi nå også må gjøre strukturelle grep, sier Evensen.

Fylkesrådmannen foreslår derfor følgende endringer i skolestrukturen:

  • Samle idrett i Grenland til Hjalmar Johansen vgs.
  • Samle medier og kommunikasjon til Porsgrunn vgs.
  • Legge ned Vest-Telemark vgs., avdeling Seljord
  • Flytte barne- og ungdomsarbeiderfag fra Notodden vgs. til Lunde vgs.
  • Samle påbygning til generell studiekompetanse til færre skoler

Fylkesrådmannen forteller også at fylkeskommunen også kommer til å se nærmere på ordningen med elev-PC.

- Telemark fylkeskommune er en av to fylkeskommuner som fullfinansierer PC-ordning for alle elever. Vi vil nå bestille en utredning av en ny ordning hvor elevene kan bruke eget utstyr til skolearbeidet, sier Evensen.

Derfor blir det mindre penger

Det er to hovedårsaker til at Telemark fylkeskommune får mindre penger til drift årene fremover.

- Vi bruker mer av inntektene til avdrag og renter fordi vi har et historisk høyt investeringsnivå. I tillegg til dette får vi lavere inntekter, forteller Evensen.

At Telemark fylkeskommune får lavere inntekter skyldes i hovedsak endret fordeling av statstilskuddet mellom fylkeskommunene. I tillegg får fylket færre yngre innbyggere, og da særlig 16 til 18-åringer. Dessuten har fylkeskommunen behov for å sette av mer penger til fond, for å ha rom for uforutsette hendelser.

Forslaget til budsjett bygger på KS’ anbefalinger for at fylkeskommunen skal ha en bærekraftig økonomi.

Skogmo vgs. - prosjektskisse

Foto: Hus Arkitekter AS
Åpne