Ønsker samarbeid om russefeiringen

Av: Tom Marius Lorier Holen / Publisert: 17.08.2015 / Oppdatert: 17.08.2015
Fylkesordfører Terje Riis-Johansen og fylkesopplæringssjef Helge Galdal foran Brekkeby.
Foto: Tom Marius Lorier Holen
Åpne

I år startet russefeiringen 4. april. Det er for tidlig, mener Galdal og Riis-Johansen. De forteller at skoleresultatene blir dårligere etter jul, og særlig standpunktkarakteren. Telemark fylkeskommune ønsker nå et samarbeid mellom skolene og russen om hvordan tredje året på videregående skole blir organisert.

-Vi ønsker å komprimere russefeiringen fra 1. til 17. mai. På den måten tror jeg også mange vil oppleve at vitnemålet blir bedre, sier fylkesordfører Terje Riis-Johansen.

Samarbeide om gode løsninger

Fylkesordføreren og fylkesopplæringssjefen oppfordrer rektorene til å samarbeide med russestyrene. De forteller at det allerede finnes mange gode lokale ordninger.

- Vi ønsker å bidra til en bedre slutt på året. Det vi lurer på er: Hva ønsker dere? Hva kan vi bidra med? Hvordan kan vi få russetiden til å bli en enda bedre opplevelse, forteller fylkesopplæringssjef Helge Galdal.

Tilbud til russen

De understreker at dette er et tilbud til russen om å planlegge ukene i mai sammen. Gjennom et samarbeid kan skolene skal være behjelpelig med å finne smidige løsninger for russen i mai.

Fylkesordføreren understreker også hvor viktig det i fremtiden vil være å ha fullført videregående skole på en ordentlig måte.

- Fremover vil kompetanse bare bli viktigere. Enten det er høyere utdanning, eller en fagutdanning. Det gjelder både for den enkelte elev, men også for Telemark, sier fylkesordfører Terje Riis-Johansen.

Foreldrene har også en stor påvirkningskraft for de valgene elevene gjør forteller Galdal.

-Jeg oppfordrer også foreldrene til å engasjere seg i betydningen ved å stå løpet ut. Veldig mange elever er mottagelige for gode råd, sier fylkesopplæringssjef Helge Galdal.