Nye ledere ansatt i fylkeskommunen

Av: Tom Marius Lorier Holen / Publisert: 21.12.2015 / Oppdatert: 04.01.2016
Rita Regbo (til venstre) blir ny utviklingssjef, mens Hildegunn Sørbø blir ny samferdselssjef.
Foto: Dan Riis/Telemark fylkeskommune og Elin Fykerud Johannessen
Åpne

- Jeg er veldig fornøyd med å få Rita Regbo og Hildegunn Sørbø inn i min ledergruppe. De har begge den kompetansen, og det nettverket som vi vi ønsker til disse to stillingene. Dette er to krevende stillinger, og jeg er sikker på at vi har fått de rette kandidatene. Jeg gleder meg til å begynne å jobbe sammen med dem, sier fylkesrådmann Evy- Anni Evensen.

Med ansettelsen av Regbo og Sørbø betyr det at 6 av 8 i fylkesrådmannens ledergruppe nå er kvinner.

-Arbeidsplasser, befolkningsvekst og attraksjonskraft

Rita Regbo kommer fra stillingen som By- og arealplansjef i Tønsberg kommune, og har tidligere jobbet blant annet som arealplansjef i Fredrikstad kommune, byutviklingssjef i Skien kommune og landbrukssjef på Grenland landbrukskontor.

- Jeg ser frem mot nye og spennende utfordringer i jobben som utviklingssjef, og vil legge stor vekt på samarbeid og samhandling både internt og eksternt. En av hovedmålsettingene må være å bidra til utviklingen av robuste arbeidsplasser, økt befolkningsvekst og videre styrking av attraksjonskraften, sier Regbo.

-Stolt og ydmyk

Hildegunn Sørbø har de siste årene vært prosjektleder i Bypakke Grenland og kjenner fylkeskommunen godt fra det arbeidet. Hun har tidligere jobbet som personal- og organisasjonssjef i Porsgrunn kommune, avdelingsleder i NAV Forvaltning og daglig leder i Grenlandssamarbeidet.

- Jeg er utrolig stolt og ydmyk i forhold til å ha fått stillingen som samferdselssjef i Telemark, og være leder for Areal- og transportavdelingen. Areal og transport henger uløselig sammen. Det er satt nasjonale mål for å stanse veksten i biltrafikken i byområdene og få flere til å gå, sykle og benytte kollektivtransport. Fylkeskommunens ansvar for koordinering av Bypakke Grenland vil dermed stå sentralt i mange år framover. Dette inkluderer også satsning på kollektivtransport. Ansvaret for investeringer, drift og vedlikehold av fylkesvegnettet står selvfølgelig også veldig sentralt, sier Sørbø.

Rita Regbo begynner i sin stilling 1. mars, mens Hildegunn Sørbø begynner i løpet av mars.