Ny næringssjef i Telemark fylkeskommune

Av: Eva Susanne Drugg / Publisert: 16.04.2015 / Oppdatert: 21.04.2015
Fylkeshuset i Skien, juni 2013
Audun Mogen ser fram til å begynne i jobben som næringssjef i august. Han skal jobbe på fylkeshuset i Skien.
Foto: Eva Susanne Drugg
Åpne

- Jeg gleder meg til å jobbe med entusiastiske og kunnskapsrike kolleger i Telemark fylkeskommune, og være med å legge til rette og stimulere til regionalt samarbeid og verdiskapning i Telemark. Min erfaring fra arbeidet med næringsutvikling fra lokalt nivå er at det er nødvendig med et regionalt ressurs- og kunnskapsbasert samarbeid på tvers av kommunegrenser og regiongrenser for å lykkes med å ta ut det lokale og stedegne potensialet.

- Skal Telemark hevde seg i den globale konkurransen om å tiltrekke seg nye investeringer, kompetanse og innbyggere må vi utvikle en samarbeids- og kunnskapsdelingskultur i hele regionen slik at eksisterende næringsliv realiserer vekstpotensialet som finnes i fylket vårt.

Mogen er i dag daglig leder av Rjukan Næringsutvikling og har tidligere vært næringssjef i Tinn kommune og innehatt ulike lederroller i Bravida og Telenor.

- En godt kvalifisert person

Utviklingssjef Thor Kamfjord er svært fornøyd med ansettelsen.

- Vi har hatt mange kvalifiserte og dyktige kandidater til stillingen som næringssjef, og gleder oss over den sterke interessen for å bidra til å skape vekst i Telemark. Stillingen tydeliggjør våre prioriteringer om å øke innsatsen for å skape flere fremtidsrettede, attraktive arbeidsplasser i Telemark.

Kamfjord mener de har ansatt en godt kvalifisert person i Audun Mogen, da det er viktig for fylkeskommunen å oppnå en mest mulig effektiv og målrettet ressursbruk, samle ulike aktørers innsats og skape en felles mobilisering rundt viktige innsatsområder i Telemark.

- Et godt eksempel på dette er Mogens sentrale rolle i etableringen av datasenterindustrien i Telemark, der våre naturgitte forutsetninger gir internasjonale konkurransefortrinn innenfor en ny næring i sterk vekst. Mogen har bred erfaring og kompetanse fra samarbeid mellom kommuner, næringsliv og virkemiddelapparat og evne til å skape resultater gjennom samhandling som vil være viktig for å nå de ambisjonene vi har for Telemark, sier utviklingssjefen.