Millioner til verdensarv i Telemark

Av: Eva Susanne Drugg / Publisert: 16.04.2015 / Oppdatert: 16.04.2015
Rjukanbanen og båten Ammonia(Foto: Eystein M. Andersen © Riksantikvaren).
Rjukanbanen ble bygget i forbindelse med Norsk Hydro sine store fabrikkprosjekter på Rjukan
Foto: Eystein M. Andersen © Riksantikvaren
Åpne

Riksantikvaren har fordelt årets tilskudd til istandsetting og vedlikehold av utvalgte tekniske og industrielle anlegg. Gjennom støtteordningen blir utvalgte anlegg tatt vare på, slik at de blir tilgjengelige for publikum.

Bevilgningen var den største som ble gitt innenfor Riksantikvarens rammebudsjett for 2015.

Fornøyd fylkesrådmann

- Det er gledelig at Riksantikvaren følger opp det nasjonale ansvaret som ligger i det å ta vare på og utvikle vår verdensarv, sier fylkesrådmann Evy-Anni Evensen.

Fremdeles gjenstår det utbedring og oppgradering av Tinosbanen.

Da Stortingets familie- og kulturkomité besøkte Notodden tidligere denne uken, ble det gitt melding om at komitéen ville følge opp denne saken slik at Samferdselsdepartementet og Jernbaneverket ivaretar sin rolle som eier og driver av et svært viktig verdensarvobjekt.

Verdensarvråd og verdensarvkoordinator

Da det var møte i verdensarvrådet i forrige uke innvilget riksantikvar Jørn Holme søknaden om statlig finansiering av permanent drift av verdensarvrådet. Han sa også ja til en fast stilling som verdensarvkoordinator i Telemark fylkeskommune. Til sammen får verdensarvrådet og verdensarvstillingen 1,2 millioner kroner.

Oppgradering av Tinosbanen, Rjukanbanen, båtene Storegut og Ammonia, ferjeleiene på Mæl og Tinnoset er en sentral del av verdensarvsøknaden vi får svar på til sommeren.

UNESCOs verdensarvkomité avgjør verdensarvstatusen i Bonn i juli.