Med skatt på timeplanen

/ Publisert: 21.09.2015 / Oppdatert: 22.09.2015
Vårt lokalsamfunn - bilde fra klasserom
Foto: Ungt Entreprenørskap
Åpne
fylkesrådmann Evy-Anni Evensen

Hva er skatt? Hvorfor betaler vi skatt og hvordan brukes skattepengene i vårt nærområde?

Dette er spørsmål som elevene skal få svar på når Skatteetatens ansatte, sammen med lokalpolitikere og andre ressurspersoner, besøker skoler over hele landet. I uke 38 og 39 gjennomfører Skatteetaten en nasjonal dugnad for å sette skatt på timeplanen i norsk skole.

– Holdninger dannes tidlig. I Norge har vi verdens beste velferdssamfunn. Dette er mulig fordi alle er med og bidrar til fellesskapet. Denne dagen skal elevene lære om hva som er fellesskapets goder og innbyggernes plikter – og de skal forhåpentligvis lære det på en spennende måte, sier fylkesrådmann Evy-Anni Evensen.

Spennende og virkelighetsnær undervisning

«Vårt lokalsamfunn» er et program for grunnskolen utviklet av Ungt Entreprenørskap. Programmet gir elevene innsikt i hvordan lokalt arbeids- og næringsliv er viktig for deres hverdag. Det styrker elevenes lokale identitet og viser hvordan de selv kan bidra til å påvirke utviklingen i sitt eget lokalmiljø.

– Når personer fra arbeids- og næringslivet kommer inn i skolen og bidrar til elevenes læring, blir undervisningen spennende og virkelighetsnær. Elevene kan glede seg til en annerledes skoledag, sier Ann-Iren Haugen, daglig leder i Ungt Entreprenørskap Telemark.

Det er femte klassene ved Gjerpen barneskole og Stigeråsen skole som i år deltar i Nasjonal Dugnad i programmet «Vårt lokalsamfunn».