Kjemper for helsetilbudet i fylket

Av: Eva Susanne Drugg / Publisert: 21.05.2015 / Oppdatert: 21.05.2015
Hovedinngang til Sykehuset Telemark
Kreftpasienter i Telemark må reise til Oslo, Kristiansand eller Gjøvik for å få kreftbehandling i dag.
Foto: Sykehuset Telemark
Åpne

Det vedtok et enstemmig fylkesutvalg torsdag. Det var fylkesordfører Terje Riis-Johansen som la fram saken. 

- Det er viktig at innbyggerne opplever trygghet ved at de har et tilfredsstillende medisinsk tilbud innenfor en rimelig reisevei, sier Riis-Johansen.

Minst strålebehandling - lengst reisevei

I dag får kun 36 prosent av kreftpasientene i Telemark strålebehanding. Dermed er telemarkingene den befolkningen i landet som får minst strålebehanding, blant annet på grunn av lang reiseveg som gjør at pasientene ikke kan eller orker å bruket tilbudet.

Nå reiser pasienter fra Telemark til Oslo, Gjøvik eller Kristiansand for å få stråling.

- Det er et paradoks for meg at pasienter med store smerter ikke skal kunne få en bedre hverdag i en alvorlig sykdom på grunn av lang reisevei, sa sykehusdirektør Bess Frøyshovd til fylkesutvalget.

Sykehusdirektør Bess Frøyshovd i fylkesutvalget

Foto: Eva Susanne Drugg
Åpne

Anbefaler strålesenter i Tønsberg

12 nye strålesentre skal bygges i Norge. Ett av dem skal bygges ved Sykehuset i Vestfold, Tønsberg eller Sykehuset Telemark, Skien. Et fagutvalg i Oslo universitetssykehus har anbefalt at strålesenteret legges til Tønsberg.

Forslaget er har blant annet begrunnet med underforbruk, reiseavstand, befolkningsutvikling og tilgjengelig kompetanse.

- Det er derfor viktig å få en ny faglig vurdering av det som er vektlagt i notatet fra arbeidsgruppe ved Universitetssykehuset. Notatet legger ikke nok vekt på pasienten. Tilgjengelig kompetanse og riktig utstyr vil ikke være av stor nytte om belastningen for lang reisevei gjør at pasientene ikke kan eller orke å bruke tilbudet, mener fylkesordfører Terje Riis-Johansen.

Fylkesordføreren stiller spørsmåltegn om hvorfor faggruppen anbefaler Vestfold fremfor Telemark, når flere kreftpasienter får stråling i Vestfold enn i Telemark.

Tviler på vurderingsgrunnlaget

I notatet pekes det blant annet på at flere blir henvist til strålebehandling når det opprettes behandlingssenter i et sykehusområdet.

Da notatet ble gjort kjent, har det fra flere hold, blant annet Sykehuset Telemark og sykehusdirektøren, vært tvil om grunnlaget for vurderingene, og det er derfor fylkesutvalget med fylkesordføreren i spissen, ber om en gjennomgang.

-Det å kunne få fram relevante fakta knyttet til hva som skal til for å gi best mulig helsetilbud av vår del av landet er det viktigste vi nå kan gjøre, sa fylkesordføreren.

Ingen strålesentre mellom Tønsberg og Kristiansand

Hvis strålesenteret i Tønsberg etableres i Tønsberg, vil ingen innbyggere i Vestfold få lenger reisetid enn 45 minutter. For telemarkinger blir reisetiden mellom en og to timer. 

Dette betyr at det innenfor en kjøreradius fra Oslo vil være fire strålesentere, mens det mellom Tønsberg og Kristiansand ikke vil være noen.

Sykehuset Telemark har hatt store innvendinger mot hvordan notatet vurderer fagmiljøet. Sykehuset mener de har den nødvendige kompetansen i kreftbehandling, men dette er utelatt i vurderingen.