- Kjemper for å få vegselskapet til Telemark

Av: Tom Marius Lorier Holen / Publisert: 14.04.2015 / Oppdatert: 12.06.2015
Regjeringen vil etablere et nytt statlig selskap for planlegging og utbygging av veier.
Foto: Telemark fylkeskommune
Åpne

Fylkesordfører Terje Riis-Johansen er tydelig i sin tale:

- Vi har tidlig meldt oss som klare til å ta imot det nye statlige vegselskapet. Telemark har en lokalisering og et kompetansemiljø som gjør at dette kan bli en ny suksessfull statlig virksomhet som legges til fylket. Vi ser at Pasientreiser (www.pasientreiser.no) som ligger i Skien har blitt en nasjonal virksomhet med 100 ansatte og topp teknologiske løsninger. På samme måte vil vi bidra til at et statlig Vegselskap vil kunne få tilgang til topp ressurser og kompetanse - og skape en unik og spennende vekstselskap i Telemark. Jeg er også glad for den gode støtten vi har her fra alle ordførere og rådmenn som nå må mobiliseres for å få dette på plass til fylket.

- Bakgrunnen er at regjeringen i dag har sagt de vil bruke 30 milliarder kroner de neste 20 årene gjennom det nye statlige selskapet. I første omgang får selskapet ansvaret for sju større veistrekninger de neste 20 årene. Selskapet vil bli en betydelig arbeidsplass og kompetansebedrift innen samferdselsutviklingen i Norge. Telemark har rigget seg og er klar til å bidra til rask etablering av det nye statlige selskapet, sier fylkesordfører Terje Riis-Johansen i en kommentar.

- Vi har allerede bedt om et møte med samferdselsdepartementet for å presentere oss som mulig vertskommune for det nye selskapet. Vi vil nå jobbe nært med stortingsbenken, Grenlandskommunene og Vekst i Grenland med å presentere Telemark og Grenland som en perfekt lokalisering for det nye vegselskapet. Får vi dette selskapet til Grenland vil det gi positive ringvirkninger til hele Telemark. Ikke minst til kompetanse-, ingeniør- og engineeringorienterte virksomheter og miljøer i fylket.

Nytt vegselskap – velg Telemark og Grenland!

Regjeringen vil etablere et nytt statlig selskap for planlegging og utbygging av veier. Selskapet bør legges til Grenland:

  • Kunnskapsmiljøene i Grenland gjør at selskapet raskt kan bygges opp til et kompetent miljø
  • Grenland har infrastruktur som sikrer kostnadseffektivitet og god oppgaveløsning
  • Å velge Grenland vil oppfylle statens lokaliseringspolitikk
  • Fylkeskommunen, Grenlandskommunene og Innovasjon Norge i Telemark samarbeider tett og vil bidra til å en vellykket etablering.

Grenland har kompetansen

Grenlandsområdet har etablerte og relevante kunnskapsmiljøer innen ingeniørfag, økonomi og prosjektering. Høgskolen i Telemark har ingeniørutdanning med studieretning innen plan og infrastruktur, og en rekke entreprenører og rådgivende ingeniører er etablert i Grenland.

Grenland og Telemark har alltid hatt stor ingeniør- og realfagstetthet, som et resultat av fylkets sterke industrielle historie. Vi har kultur for skaperkraft, innovasjon og hardt arbeid. Veiselskapet vil ha gode muligheter for rekruttering av stabil og kompetent arbeidskraft.

Grenland har kort sagt sterke kunnskapsmiljøer og en befolkning med kompetanse som gjør at det nye veiselskapet raskt kan bygges opp til et kompetent faglig miljø.

Nødvendig infrastruktur er på plass

Erfaringene fra tidligere utflytting av statlige arbeidsplasser understreker viktigheten av gode kommunikasjonsmuligheter (Difi-rapport 2012:6.) Grenland har en sentral plassering i nasjonal og regional infrastruktur som vil sikre kostnadseffektivitet og muligheten til optimal oppgaveløsning.

Vår region har en god, etablert infrastruktur. Planlagte prosjekter vil i framtiden redusere reisetiden til Oslo og de andre sør- og østlandsbyene ytterligere. I tillegg gir nærheten til Torp flyplass gode kommunikasjoner til de fleste byer i Norge.

En offensiv lokaliseringspolitikk

Målet med lokaliseringspolitikken er å styrke regionale arbeidsmarkeder, og at man velger lokalisering der arbeidsplassene vil ha størst potensial til å bidra til utvikling i regionen.

Å legge vegselskapet til Grenland vil være et godt til tak for å oppfylle denne politikken:

  • Grenlandsregionen er inne i en omstillingsprosess. Etablering av veiselskapet vil bety en tiltrengt utvikling av nye arbeidsplasser og næringsliv lokalt.
  • Grenland er et tradisjonelt industriområde med gode muligheter for ny utvikling og vekst. Flere nye virksomhetsklynger har blitt etablert de siste årene på gamle industriområder både på Herøya, Porsgrund Porselensfabrikk og på Klosterøya.
  • Vegselskapet vil være et godt bidrag til den regionale strategien om utvikling fra industrikompetanse til kompetanseindustri.

En sterk, lokal allianse

Telemark fylkeskommune, Grenlandskommunene og Vekst i Grenland, samt Innovasjon Norge i Telemark mener veiselskapet kan være viktig i regionens arbeid med omstilling og innovasjon. Med en fremoverlent holdning samarbeider de tett, og vil gjerne bidra til en vellykket etablering.