- Kjemper for å få vegselskapet til Telemark

Av: Eva Susanne Drugg / Publisert: 12.06.2015 / Oppdatert: 15.06.2015
Fylkesordfører og politikere samlet før presentasjon av Telemark som mulig beliggenhet for vegselskap
- Vi har den beste kompetansen og fantastiske beliggenheter å tilby, sier fylkesordføreren. Her sammen med ordfører i Porsgrunn Øystein Beyer, Hanne Gro Haugland fra Vekst i Grenland, arkitekt i Asplan Viak Bjørg Wethal, ordfører i Kragerø Kåre Preben Hegland, leder for hovedutvalg for næringsutvikling Tom Egil Flata og Kristian Espeland fra Telemark fylkesutvalg.
Foto: Tania Ripoll
Åpne

Samferdselsdepartementet vil om kort tid ta den endelige beslutningen om hvor vegselskapet skal ligge.

- Med vår industrielle erfaring er Telemark ingeniør- og prosjektlederfylket fremfor noen. Derfor bør regjeringen velge Telemark, sier fylkesordføreren.

Fylkesordfører, politikere og næringsliv fra grenland møtte deler av Transportkomiteen.

Foto: Kristian P. Larsson
Åpne

Skal bygge vei for 130 milliarder

Regjeringen og samarbeidspartiene har tatt initiativ til etablering av et spennende statlig selskap som skal bygge vei for 130 milliarder kroner de neste 20 årene.

Dette vil trolig bli et av de større og viktige statlige selskapene over tid. Selskapet skal stå for planlegging og utbygging av i alt sju større veistrekninger, og kan bringe opp til 500 arbeidsplasser til regionen.

Fredag møtte fylkesordføreren sammen med politikere og næringsliv, Stortingets transportkomité, hvor medlemmer fra Høyre og Fremskrittspartiet var representert. I etterkant ble det også arrangert en presselunsj hvor en rapport fra Asplan Viak om Grenlands fordeler som vegselskaplokalisering. Fylkesordføreren leverte raopporten til stortingspolitiker Bård Hoksrud.

Fylkesordføreren har også bedt om et snarlig møte med samferdselsminister Ketil Solvik for å presentere fylket som beliggenhet.

Fylkesordfører Terje Riis-Johansen presenterte Telemark som beliggenhet for det nye statlige vegselskapet.

Foto: Marie Roksund/NRK
Åpne

40 forslag til lokalisering

En aktiv tverrpolitisk arbeidsgruppe har sammen med næringslivet i Telemark og Grenlandskommunene samarbeidet for å finne frem til en rekke mulige beliggenheter for det nye statlige veiselskapet i Telemark og Grenland.

- Telemark trenger nye virksomheter og arbeider aktivt for å få flere statlige selskaper til regionen, sier Riis-Johansen.

Det har kommet inn flere forslag om lokalisering.

- Vi gikk for en måned siden ut og etterlyste gode beliggenheter i Grenland, og vi har fått mer enn 40 forslag til lokalisering fra eiendomsaktører i «Stor-Grenland». Det viser det store engasjementet i næringslivet og blant eiendomsaktører for å bidra til å skape en suksess for samferdselsdepartementet i denne saken, sier Terje Riis-Johansen.

Fylkesordfører Terje Riis-Johansen, Solveig Sundbø Abrahamsen og Bård Hoksrud.

Foto: Tania Ripoll
Åpne