Jubler for E134

Av: Eva Susanne Drugg, Tom Marius Lorier Holen / Publisert: 18.12.2015 / Oppdatert: 18.12.2015
Sven-Tore Løkslid og E134
Foto: Eva Susanne Drugg
Åpne

Fylkesordføreren forteller at dette var en etterlengtet seier til Telemark, men ikke uventet ettersom de faglige argumentene for E134 er svært sterke.

- Jeg vil takke alle som har jobbet med dette tverrpolitisk. Her er det gjort mye godt arbeid. Fremover skal vi jobbe hardt for få koblingen til Bergen også. Sammen med tunnelen gjennom Haukeli er det den største utfordringen for E134 fremover.

Fylkesordføreren forteller at dette betyr veldig mye for Vest-Telemark, og for å koble Telemark sammen.

Statens vegvesens anbefaling

Det var på en pressekonferanse fredag at samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen bekreftet nyheten.

- Vi følger Statens vegvesens anbefaling når vi i det videre arbeidet legger til grunn at E134 er én av hovedforbindelsene. På strekningen vil det være nødvendig at Vegvesenet utreder om fremtidig E134 skal gå om Rauland eller Seljord. Endelig beslutning tas i NTP, sier Solvik-Olsen.

- En livsnerve

- E134 er en livsnerve i Telemark. Fylkeskommunen har i årevis jobbet for å heve statusen på veien. Veien er en viktig kobling mellom øst og vest, og har mye å si for lokalsamfunnet, sier Aslaug Norendal, konstituert samferdseselssjef.

Hun er spent på arbeidet med konseptvalgutredningen som skal klargjøre hvor traseen skal gå.

- Vi ser fram til å bidra, og forventer at dette blir satt i gang så fort mulig neste år.

Planleggingen allerede i gang

Fylkeskommunen har vært i forkant og forskuttert planleggingsmidler fra Gvammen til Kongsberg.

- Der jobber vi allerede hardt med planleggingen. Denne avgjørelsen betyr at det kommer mer midler til E134, og siden vi allerede har gjort en jobb sammen med kommunene på planleggingen, er det bare å sette i gang med arbeidet, sier fylkesordfører Sven Tore Løkslid.