Jakter på beliggenheter for vegselskapet

Av: Eva Susanne Drugg, Tom Marius Lorier Holen / Publisert: 12.05.2015 / Oppdatert: 15.05.2015
Fylkesordfører Terje Riis-Johansen
Fylkesordfører Terje Riis-Johansen.
Foto: Max Emanuelson
Åpne

Regjeringen vil bruke 30 milliarder kroner de neste 20 årene gjennom et nytt statlig vegselskap. Men hvor selskapet skal ligge, er ikke bestemt.

Nå går fylkesordføreren ut med et opprop til eiendomsutviklere, eiendomsbesittere og andre som har gode innspill til ferdigregulerte tomter for store kontorarealer i Skien, Porsgrunn og Kragerø. Også Siljan og Bamble kan ha spennende alternativer.

Fylkesordføreren ønsker innspill på disse to alternativene:

  • Umiddelbare kontorfasiliteter med kapasitet fra 30 til 100 personer. Her må det være mulig å flytte inn i høst.
  • Skisseprosjekt for et tilpasset bygg for vegselskapet med kapasitet på inntil 500 arbeidsplasser (ca. 15.000 m2 med parkering). Tomteområdet må være ferdigregulert slik at byggingen kan starte raskt.

Arrangerer møte for interesserte

Interesserte aktører inviteres til et orienteringsmøte på fylkeshuset i Skien tirsdag 19. mai kl. 08.00 til 09.15.

- Her vil vi orientere litt om bakgrunnen for vår jakt på gode prosjekter. Videre tempoplan og hvordan vi nå vil strukturere gjennomgangen av de innspill vi får til egnede arealer, sier Terje Riis-Johansen.

Ønsker mange alternativer

Målet er at prospektet i Telemark skal være klart til midten av juni.

- Vi må arbeide raskt og vi må løfte i lag. I dette arbeidet ønsker vi å involvere alle som kan bidra til å løfte frem gode konsepter slik at vi kan vinne kampen om det nye statlige vegselskapet.

Fylkesordføreren forteller at han har fått flere spennende alternativer.

- Men vi jakter på flere. Jo flere gode alternativer, jo bedre prospekt for vegselskapets beliggenhet i Telemark.

Skal presentere Telemark og Grenland

Det er behov for å engasjere et rådgivende konsulentselskap som kan bistå med å lage en presentasjon av Telemark og Grenland som et attraktivt sted for å lokalisere det nye vegselskapet. I presentasjonen skal konkrete lokaliseringsalternativer i Grenland vises frem. Konsulentselskapet skal også hjelpe til med å rangere de alternative forslagene til beliggenhet.

- Grenland skal presenteres både som et strategisk riktig valg og som et område med tilgang på kompetanse et slikt selskap vil ha behov for. Vi vil vise at dette er en region med attraktive bo- og arbeidsmuligheter. Vi vil også legge vekt på kultur, utdanning og vår flotte natur, sier Terje Riis-Johansen.

Bredt sammensatt arbeidsgruppe

Det er satt sammen en effektiv arbeidsgruppe for å få det statlige vegselskapet til Telemark. Det består av: Terje Riis-Johansen, leder, (SP), fylkesordfører Telemark fylkeskommune, Geir Arild Tønnessen (V), varaordfører i Skien, Øystein Beyer (AP) ordfører i Porsgrunn, Henriette Fluer Vikre (Frp) varaordfører i (Kragerø), Espen Storvand (H), kommunestyremedlem i Porsgrunn, Hanne Gro Haugland næringssjef i Vekst i Grenland og Petter Øygarden adm. direktør i Bratsberg Gruppen/representant for næringslivet i gruppen. Prosjektleder er Bjørn Richard Johansen i Invest in Telemark.