- Hovedkontoret bør legges til Telemark og Grenland

Av: Eva Susanne Drugg / Publisert: 03.09.2015 / Oppdatert: 03.09.2015
Grenland politistasjon i Skien
Politihuset på Myren i Skien har kort gangavstand til 110-Telemark, som flyttet inn i et nybygg til mellom 30 og 40 millioner kroner i 2014.
Foto: Eva Susanne Drugg
Åpne

- Grenland har mange gode konkrete lokaliseringer for det nye politidistriktets hovedsete, skriver de i brevet.

Brevet er underskrevet av fylkesordfører Terje Riis-Johansen og Grenlandsrådet: Øystein Beyer, ordfører i Porsgrunn, Hedda Foss Five, ordfører i Skien, Jon Pieter Flølo, ordfører i Bamble, Gunn Berit Rygg Holmelid, ordfører Siljan, Karianne Sydtveit Reiten, ordfører i Drangedal og Kåre Preben Hegland, ordfører i Kragerø.

Videre skriver de at ved å velge Grenland som nytt hovedsete, oppfylles både de politifaglige argumentene og Regjeringens mål om at lokalisering av statlige arbeidsplasser skal bidra til å bygge og bruke kompetanse i hele landet.

Telemark er det eneste fylket som har hatt en nedgang i antall statlige arbeidsplasser, og har samtidig høyere ledighet per i dag enn nabofylkene Buskerud og Vestfold. 

- Svært gode forutsetninger

Det var etter et møte med Politiets fellesforbund 17. august at det ble besluttet å sende et felles brev fra fylkeskommunene og kommunene i Grenland til Politidirektoratet.

- Grenland har svært gode forutsetninger for å oppfylle Stortingets målsetning om samordning/samlokalisering av nødmeldingssentralene. Politihuset på Myren i Skien har kort gangavstand til 110-Telemark, som flyttet inn i et nybygg til mellom 30 og 40 millioner kroner så sent som i fjor.

- Ved å velge Grenland som hovedsete for det nye distriktet sikres nærhet til politiledelsen i distriktet, skriver de videre.

I høringsrunden vil ordførerne komme tilbake med konkrete forslag til lokalisering i Grenland, basert på Politidirektoratets spesifiserte krav til beliggenhet, utforming, funksjon m.m.

Høringen starter første uka i oktober, og varer i seks uker.