Historisk vedtak om høgskolefusjon

Av: Eva Susanne Drugg / Publisert: 05.06.2015 / Oppdatert: 05.06.2015
Styrene ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold og Høgskolen i Telemark 4. juni 2015. Foran fra venstre styreleder ved HiT Rune Nilsen og styreleder ved HBV Petter Aasen.
Foran fra venstre styreleder ved HiT Rune Nilsen og styreleder ved HBV Petter Aasen.
Foto: Ragne Brekke Hvidsten
Åpne

Anbefalingen ble vedtatt i et ekstraordinært styremøte torsdag. Styrene avtalte fusjon mellom de to institusjonene, som skal få navnet «Høgskolen i Sørøst-Norge».

I tråd med anbefalingene fra rektorene vedtok begge styrene å anbefale regjeringen om å fatte vedtak om sammenslåing mellom de to høgskolene.

Styrene diskuterte anbefalingen i fellesskap før hvert styre landet på et endelig vedtak om å anbefale fusjon.

- Fusjon vil styrke samarbeid

Fylkeskommunen og Høgskolen i Telemark har en partnerskapsavtale som ble videreført tidligere i år.

- Vi har et mål om at vi i fellesskap skal utvikle kunnskapsorienterte prosjekter både sammen, og med eksterne. Jeg tror fusjonen vil styrke verdien av dette samarbeidet. Høgskolene og fylkeskommunene har et bredt ansvar for kunnskaps- og samfunnsutvikling, med næringsliv og samfunnsliv som viktige målgrupper, forteller Evy-Anni Evensen.

Fusjonen vedtas i Kongen i statsråd

Søknad om sammenslåing av høgskolene blir sendt til Kunnskapsdepartementet fredag. Departementet blir bedt om å oppnevne et midlertidig styre, et interimsstyre, som skal lede prosessen fram til fusjonstidspunktet 1. januar 2016 og fortsette som styre i den første driftsfasen.

I styrevedtaket er det foreslått at det midlertidig styret skal beslutte blant annet visjon, hovedmål, faglig profil, styringsmodell, faglig og administrativ organisering.

Fusjonen må vedtas formelt gjennom en kongelig resolusjon, enten fredag 19. eller fredag 26. juni i Kongen i statsråd.