Gratis buss til barna

Av: Tore Kamfjord / Publisert: 17.12.2015 / Oppdatert: 17.12.2015
Barn og ansatte fra Lyngveien Barnehage i Porsgrunn med ordførere og fylkesordfører
Barn og ansatte fra Lyngveien Barnehage i Porsgrunn med ordførere i Porsgrunn og Skien og fylkesordføreren i Telemark.
Foto: Tore Kamfjord
Åpne

Telemark fylkeskommune og Nettbuss Sør har inngått avtale om at barnehager og grunnskoler skal få reise gratis med buss (Metro- og Pendel) i Grenland mellom kl 9 og 14 på hverdager. Tilbudet gjelder fra 1. januar 2016 og et halvt år fremover i første omgang. Dette erstatter den tidligere ordningen som nå opphører.

Gratis buss til barna er finansiert av belønningsmidler, som er midler vår region er tildelt for å stimulere til økt miljøvennlig transport.

Retningslinjer

  • Reisene må skje mellom kl 09.00 og 14.00. Det betyr at hjemturen til skole eller barnehage må være påbegynt før kl 14.00, men det anbefales å reise før kl 13.00 på grunn av plass på bussen
  • Gruppene må bestå av minst fem personer hvor minst en må være voksen reiseleder.
  • Det gis ingen plassgaranti og man vil være å regne som en ordinær reisende. Det betyr at det ikke vil være mulighet (eller nødvendig) å melde fra til Nettbuss på forhånd eller å reservere plass. Nå er det bare å møte opp på bussholdeplassen og gå om bord på bussen dersom det er plass.
  • Det er ingen øvre grense for antall reiser per gruppe. Dersom gruppen er på 20 personer eller flere så anbefales det å dele den på to avganger. 
  • Det vil ikke settes opp ekstra kapasitet på dager hvor det er spesielle arrangement. Det anbefales derfor at barnehager/skoler som er langs samme bussrute kommuniserer seg imellom for å unngå at alle prøver å bli med samme avgang og derfor slipper å bli avvist på holdeplass.
  • Barnehager kan bruke ordningen hele året, mens grunnskolegrupper kan bruke den på de ordinære skoledagene.

Ordningen evalueres 

Denne ordningen vil evalueres fortløpende etter tre og seks måneder og det kan bli endringer i retningslinjene på bakgrunn av dette. Alle barnehager og skoler vil da få beskjed om dette.

Ved reiser utenom rutenett eller utenom spesifiserte tider, eller på dager som det er spesielle arrangement bør det vurderes å bestille egen buss. Ta da kontakt med travel@nettbuss.no for gode tilbud.