Girer opp for vegselskap til Telemark

Av: Eva Susanne Drugg / Publisert: 28.04.2015 / Oppdatert: 29.04.2015
Møte om å få statlig vegselskap til Telemark og Grenland
Nøkkelaktører i Grenland deltok i dialogmøtet - ordførere og rådmann, næringsliv og organisasjonsliv.
Foto: Tania Ripoll
Åpne

Regjeringen vil bruke 30 milliarder kroner de neste 20 årene gjennom et nytt statlig vegselskap.

- Grenland har solide kompetansemiljøer, og er klar til å ta imot det nye selskapet. Nå samles vi for å samordne vår påvirkningsinnsats, forteller fylkesordfører Terje Riis-Johansen.

- Vi har allerede vist at vi fra Telemark kan håndtere store, viktige nasjonale oppgaver. Pasientreiser ANS ble etablert i 2009 og lagt til Skien, og er i dag godt etablert som et nasjonalt kompetansesenter med nærmere 90 ansatte og topp moderne teknologiske løsninger.

I første omgang får selskapet ansvaret for sju større veistrekninger de neste 20 årene. Selskapet vil bli en betydelig arbeidsplass og kompetansebedrift innen samferdselsutviklingen i Norge.

- Telemark har rigget seg og er klar til å bidra til rask etablering av det nye statlige selskapet, sier fylkesordføreren.

500 arbeidsplasser

- En slik beliggenhet vil medføre betydelig vekst og en styrking av våre kompetansemiljø i Telemark. Det vil også bidra til å skape vekst og gi store ringvirkninger for våre omkringliggende fylker, Buskerud, Vestfold, Aust- og Vest-Agder, sier Riis-Johansen.

Opp til 500 arbeidsplasser kan komme til regionen.

- Det er noen saker som er viktigere å vinne enn andre. Konsekvensene av å vinne denne kampen er formidable for Telemark, sier fylkesordføreren.

Terje Riis-Johansen tror det kommer et raskt svar fra Regjeringen.

-Det er en lang vei frem til mål, men den veien kan komme fort.

-Vi fikk ros i går for å arbeide riktig ved å tidlig sørge for god koordinering rundt dette. Det var hyggelig. Vi vil nå sikre at vi har gode diskusjoner i den tverrpolitiske arbeidsgruppen, og jobbe aktivt og godt med å selge vår forslag til løsning.  Vi har alle ét mål for øyet: at «Velg Telemark» blir regjeringens konklusjon, sier Terje Riis-Johansen.

Skal foretrekke Telemark og Grenland

Telemark fylkeskommune, Innovasjon Norge i Telemark, Vekst i Grenland og Invest in Telemark inviterte tirsdag næringslivet i Telemark til dialogmøte for å presentere hvordan man i felleskap kan legge opp arbeidet best mulig, for å bidra til å gjøre Telemark og Grenland til det foretrukne lokaliseringsstedet for det nye vegselskapet.

På møtet deltok ordførere og rådmenn, næringsliv og organisasjonsliv. 

En tverrpolitisk arbeidsgruppe skal jobbe for å få selskapet til å etablere seg her. Arbeidsgruppen ledes av fylkesordfører Terje Riis-Johansen. Videre sitter Espen Storvand (H), Henriette Fluer Vikre (Frp) og Øystein Beyer (AP), Hanne Gro Haugland (Vekst i Grenland), Petter Øygarden (næringsliv/Bratsberggruppen). Videre vil Skien kommune ha en deltaker i arbeidsgruppen. Prosjektleder er Bjørn Richard Johansen fra Invest in Telemark.

- Har gode argumenter

Hanne Gro Haugland fra Vekst i Grenland har tro på et statlig vegselskap i fylket.

-Skal vi lykkes, må vi synliggjøre hva vi har av kompetanse. Vekst i Grenland har kartlagt hvilken kompetanse som finnes her, og her har vi mye å slå i bordet med, sa hun.

Petter Øygarden fra Bratsberggruppen deltok også på møtet.  

- Ut i fra samfunnsstruktur og satsinger fremover har Grenland gode argumenter. Vi har allerede miljøer i vår region som har kompetanse og kan bidra, sa Øygarden. Dette er et av de mest spennende prosjektene jeg har sett m.h.t. muligheter og ringvirkninger for vår region, sa Petter Øygarden i sin innledning.