Går sammen om en bærekraftig industriutvikling

Av: Tom Marius Lorier Holen / Publisert: 15.09.2015 / Oppdatert: 15.09.2015
På bildet f.v. Instituttleder Klaus-Joachim Jens, dekan for teknologiske fag Morten C. Melaaen, fylkesrådmann Evy-Anni Evensen i Telemark fylkeskommune, viserektor for forskning Pål Augestad, fabrikksjef Norcem Davis Verdu og forsker Lars Andre Tokheim.
Foto: Ingvild Gjone Sildnes/HIT
Åpne

Norcem er opptatt av å være best på utvikling og forskning for å overleve i en konkurranseutsatt industri. De ser det som et fortrinn å samarbeide med en utdanningsinstitusjon der man har tilgang på både studenter og forskere.

Dette samarbeidet fra HiTs ståsted gir studenter og forskningsmiljøer tilgang på konkrete og samfunnsrelevante forskningsprosjekter, og sammen kan de to institusjonene bidra til en mer bærekraftig industri i Telemark. 

Kunnskap er nøkkelordet

- Nummer en for oss i framtiden henger sammen med et samarbeid med kunnskapsinstitusjoner. Kunnskap er et av nøkkelordene for framtidens industri som stadig blir grønnere og grønnere, sa fabrikkdirektør ved Norcem David Verdu.

Han trakk også frem den skandinaviske kulturen der vi samarbeider, stoler på hverandre og lytter til hverandre som en av de få fordelene i konkurransen mot lavkostland som Kina og India.

Sommerjobb og oppgaveskriving

For Høgskolen i Telemark er det også svært viktig å komme tett på industrien i Telemark.

- Høgskolen skal levere forskning som bidrar til å løse utfordringer for arbeids- og næringslivet. Vi skal ikke forske bare for vår egen skyld, og for å smykke oss med akademiske titler. Vi skal bruke våre beste kvinner og menn for å løse konkrete problemer som industrien sliter med. Derfor må vi ut av våre kontorer og laboratorier, og inn i fabrikken og produksjonen. Og derfor trenger vi bedrifter som Norcem, som villig åpner sine lokaler, sa viserektor for forskning og utvikling på HiT Pål Augestad.

Avtalen innebærer bl.a samarbeid om kompetanseutviklingstiltak, samarbeide om utveksling av fagpersoner, samarbeid om konferanser, samarbeide om FoU-prosjekter og bruk av studenter i felles forsknings- og utviklingsarbeid. I avtalen åpnes det også for at studenter kan få sommerjobber og skrive masteroppgaver ved fabrikken.

Økonomisk støtte

-  Jeg må si at jeg både er veldig glad for og mektig stolt av denne samarbeidsavtalen. Her har HiT og Norcem fått på plass en avtale som vil bidra til å utvikle og styrke begge institusjonene. Og avtalen har fått et større omfang, og et sterkere forskningsmessig fokus, takket være midler fra Telemark Fylkeskommune, sier viserektor for forskning og utvikling på HiT Pål Augestad.

Avtaleinngåelsen ble mandag markert med en pressekonferanse der fabrikksjefen, fylkesrådmann Evy-Anni Evensen, Pål Augestad og HiT - forsker Lars Andre Tokheim, fortalte om samarbeidet og det konkret forskningsprosjekt HiT og Norcem for tiden jobber med.

Skal erstatte kullet

Førsteamanuensis Lars Andre Tokheim ved Høgskolen i Telemark har både jobbet på Norcem og gjennomførte på 90- tallet sitt doktorgradsarbeid der han gjennom fullskalaforsøk skapte økt forståelse for alternative brensler i sementindustrien. Etter pressekonferansen ble det en omvisning på anlegget og man fikk se det glohete ovnsystemet. Målet er å erstatte 75 % av kullet med alternativt brendsel.

-  I dag er man oppe i 60%, og det er de siste 15% vi nå forsker på. Nå skal vi forsøke å finne den optimale miksen av alternativ brensel i ovnen så vi kan nå målet om å 75%, sa Tokheim.