Fylkesutvalget går for å flytte fylkesbiblioteket

Av: Eva Susanne Drugg / Publisert: 19.11.2015 / Oppdatert: 24.11.2015
Telemarksbiblioteket på Ulefoss. Foto: Telemarksbiblioteket
Fylkesbiblioteket kan bli flyttet til Fylkeshuset i Skien. I dag er det lokalisert på Ulefoss sammen med Nome bibliotek.
Foto: Telemarksbiblioteket
Åpne

Terje Riis-Johansen (Sp) fremmet forslaget om å ikke flytte Telemark fylkesbibliotek.

Fylkesrådmannens forslag om å flytte biblioteket til Skien ble vedtatt med 8 mot 7 stemmer.

Endelig vedtak i desember

Også hovedutvalg for kultur gikk inn for å flytte biblioteket, da de behandlet saken tidligere i november.

Saken behandles endelig i fylkestinget i desember.

Bakgrunn

I 2014 fikk et utvalg i oppgave å gjennomgå fylkesbibliotekets drifts- og utviklingsoppgaver i lys av endinger i lovverket på bibliotekfeltet.

Hensikten var å se hvordan fylkeskommunens samfunnsoppdrag best løses på bibliotekfeltet. Utvalget skulle også se på konsekvenser for organisering og geografisk plassering.

Vil skape godt samspill

I februar ble det lagt frem en rapport, og utvalget foreslo å avvikle samorganiseringen med Nome kommune og å lokalisere de ansatte ved fylkesbiblioteket på Fylkeshuset i Skien.

På den måten vil en skape et godt samspill med resten av regional avdeling i fylkeskommunen.

Positive til å skille bibliotekene

Saken ble sendt ut på høring med frist 1. september, og til sammen kom det inn 19 høringssvar. De signaliserer at aktørene er positive til å skille fylkesbiblioteket og Nome bibliotek, og mange støtter også forslaget om samlokalisering med regional avdeling på fylkeshuset.

Flere mener imidlertid at det er behov for en grundigere utgreiing rundt spørsmålet om lokaliseringen av de fylkeskommunalt ansatte.