Freder Admini på Notodden

Av: Eva Susanne Drugg / Publisert: 06.04.2015 / Oppdatert: 09.04.2015
Admini med villa og tennisbane er et av landets beste eksempel på denne typen representasjonsanlegg for bedrifter i perioden fra slutten av 1800-tallet til mellomkrigstiden.
Foto: Eystein Andersen, Telemark fylkeskommune
Åpne

Admini med villa og tennisbaner er da ferdig fredet etter kulturminneloven som en del av verdensarvprosjektet for Rjukan-Notodden.

Fredningen markeres i hagen til Admini fredag 10. april kl 14.30, hvor Holme overrekker fredningsdokumentene til Hydro som eier.

Arrangementet er åpent for alle.

- Et viktig kulturminne av nasjonal verdi

Fredningen er utarbeidet og foreslått av Telemark fylkeskommune etter vedtak i hovedutvalg for kultur.

Telemark fylkeskommune mener anlegget på en god måte bidrar til å illustrere og dokumentere en type representasjonsanlegg benyttet av bedrifter på begynnelsen av 1900-tallet.

- Admini Notodden er vesentlig for å forstå helheten i Hydros industriutbygging og den finansielle muliggjøringen av denne. Anlegget er et viktig kulturminne av nasjonal verdi, sier Eystein Andersen, prosjektleder for Verdensarv i Telemark fylkeskommune.

Les mer om Admini Notodden