Fra fylker til region?

Av: Eva Susanne Drugg / Publisert: 25.06.2015 / Oppdatert: 25.06.2015
Møte fylkespolitikere mellom Vestfold og Telemark på Hjalmar Johansen vgs
Denne uka hadde fylkesordførerne i Vestfold og Buskerud, gruppeledere og fylkesrådmenn fra de to fylkene møte om regionsamarbeid.
Foto: Erik Magnussen
Åpne

Fylkestinget vedtok torsdag å sette i gang en forstudie som kan gi svar på hvordan samarbeidet med nabofylkene blir i fremtiden. Studien skal se på mulighetene for et tettere samarbeid, evt. sammenslåing med Vestfold og Buskerud, og hvilke muligheter, utfordringer og konsekvenser som finnes i begge alternativene.

Men Buskerud ser også på samarbeid med andre fylker, og fylkestinget vedtok derfor om Buskerud ikke ønsker å ta del i forstudien, bør det gjennomføres en forstudie som kun omfatter Telemark og Vestfold.

- Fylkeskommunene for små

Stortinget vedtok tidligere i juni at det også i fremtiden skal være et regionalt folkevalgt nivå. Forstudiet er en oppfølging av regjeringens ønske om at fylkeskommunene i fremtiden skal styrke sin rolle som samfunnsutvikler, men i større regioner. ,

- Det ligger et betydelig handlingsrom i denne Stortingsmeldinga, og det ligger godt til rette for at vi kan ta politisk initiativ for å enda bedre fylle rollen som samfunnsutvikler. Etter min overbevisning vil den enkelte fylkeskommune være for liten til å fylle denne rollen fullt ut. Det vil derfor være svært hensiktsmessig å samarbeide med andre for å løfte vår del av landet opp, sa Jørund A. Ruud (A) fra talerstolen.

- Når vi diskuterer struktur av denne typen, hjelper det ikke å tenke at dette fungerer godt. Vi må tenke på hvordan vi kan få en struktur som er hensiktsmessig om 20 år, spurte Ruud.

- Godt samarbeidsklima

Gunn Marit Helgesen (H) understrekte at det er opp til fylkeskommunen å selv legge premissene for arbeidet som gjøres, og vurdere hvem vi ønsker å samarbeide med.

- Vi har et felles arbeidsmarked, og det er allerede et godt samarbeidsklima med Vestfold og Buskerud. Det er viktig at vi bruker det tidsvinduet som er nå til å rigge Telemark for fremtiden, sa Gunn Marit Helgesen (H).

Vil ikke samarbeide med motvillige

Telemark har tidligere samarbeidet med Vestfold og Buskerud om regionsamarbeid, i BTV-prosjektet.

- Buskerud og Vestfold er fylker vi naturlig samarbeider med. Men Buskerud har signalisert at de vil utrede samarbeidsmuligheter for seg selv, og ikke være en del av denne fellesstudien. Vi ønsker å samarbeide med de som ønsker å samarbeide med oss, men ikke motvillige samarbeidspartnere, sa Jørund A. Ruud (A).

Fylkesordføreren mener det er viktig å gå raskt i gang med en utredning sammen med Vestfold, selv om Buskerud ønsker å vil bruke lenger tid.

- Vi sier ikke til Buskerud at de ikke er ønsket, men vi har respekt for prosessen de kjører og deres ønske om å bruke mer tid. Kanskje er det slik at Buskerud ser at Vestfold og Telemark gjør en jobb som de etter hvert ønsker å slutte seg til, sa fylkesordfører Terje Riis-Johansen (Sp).

Kan vi sammen løse oppgavene bedre?

Forstudien skal svare på om et tettere formalisert samarbeid vil gi et mer kraftfullt utviklingsarbeid og utløse vekstpotensialet som finnes i regionen. Den skal også prøve å finne ut om et mer formalisert samarbeid eller sammenslåing vil gi bedre løsninger på utfordringer som krever samarbeid på tvers av fylker og sektorer.

For å finne ut dette skal forstudien blant annet se nærmere på om det er oppgaver de tre fylkeskommunene har i dag som kan bli løst på en bedre måte, eller om det er nye oppgaver som det er aktuelt å ta over.

Den skal også se på hvordan en større region vil påvirke lokaldemokratiet og kvaliteten på tjenestene. Arbeidet settes i gang når dette er politisk behandlet i de tre fylkeskommunene og rapporten fra forstudiene skal være klar til politisk behandling senest juni 2016.