Fortsetter søk etter ny rektor

Av: Eva Susanne Drugg / Publisert: 09.01.2015 / Oppdatert: 09.01.2015
Porsgrunn videregående skole avdeling nord. Foto: Eva Susanne Drugg
Porsgrunn videregående skole har rundt 1150 elever og 180 ansatte.
Foto: Eva Susanne Drugg
Åpne

- Etter en lang og grundig prosess, er det i dag besluttet at ingen av søkerne til stillingen som rektor i tilstrekkelig grad tilfredsstilte de forventninger som jeg, sammen med innstillingskomiteen, har hatt til den som til slutt skal få tilslaget, sier fylkesopplæringssjef i Telemark, Helge Galdal.

Han understreker at alle søkerne hadde sterke sider og gjorde gode inntrykk i prosessen.

- Dette var derfor en vanskelig avgjørelse.

Ny prosess

Fylkeskommunen og fylkesopplæringssjefen starter nå en ny prosess for å finne flere kandidater.

Galdal sier han er trygg på at skolen ledes godt av en høyt kompetent ledergruppe med konstituert rektor Jan Freddy Gusfre i spissen.

- Jeg går løs på oppgaven igjen og gleder meg til å finne den aller beste lederkandidaten til å løfte Porsgrunn videregående skole videre, forteller Helge Galdal.

Laila Lerum sluttet som rektor 1. desember i fjor. Hun begynte i jobben i 2008.

Arbeidet med å finne en ny rektor, startet i høst. Det var fire søkere til stillingen. 

Porsgrunn videregående skole har rundt 1150 elever og 180 ansatte.