Foreslår endringer i skolestrukturen

Av: Tom Marius Lorier Holen / Publisert: 15.10.2015 / Oppdatert: 15.10.2015
Hjalmar Johansen videregående skole høst 2015
Idrettsfag i Grenland kan bli samlet på Hjalmar Johansen videregående skole, mens medier og kommunikasjon kan bli samlet ved Porsgrunn videregående skole.
Foto: Eva Susanne Drugg
Åpne

- Det viktigste for oss er elevenes læring. Vi skal ha et likeverdig og godt skoletilbud for alle i Telemark, sier fylkesrådmann Evy-Anni Evensen.

- Vi har allerede gjort mye for å møte de økonomiske utfordringene, men skal vi klare å gi elevene i Telemark det tilbudet de fortjener og har krav på også i fremtiden ser vi at vi nå må gjøre strukturelle grep, sier fylkesrådmann Evy-Anni Evensen.

Fylkesrådmannen foreslår derfor å gjøre endringer i skolestrukturen.

Forutsigbart skoletilbud som tåler svingninger

- Det vi ønsker å oppnå med dette forslaget er å legge til rette for et fremtidsrettet og forutsigbart skoletilbud. Vi må ha et skoletilbud som tåler svingninger i elevtall og arbeidsmarked, sier Evensen.

- Vi mener endringene som foreslås her helt nødvendige i lys av den økonomiske fremtiden som Telemark fylkeskommune går i møte, sier hun.

Vest-Telemark, avd. Seljord

Ved Vest-Telemark vgs., avd. Seljord foreslås det å flytte restaurant- og matfag til Notodden vgs., og flytte medier- og kommunikasjon og påbygg til Bø vgs.

- Bakgrunnen for forslaget er at tilbudet i dag er for lite. Avdelingen har for få elever, og er dermed svært kostbar, forteller fylkesopplæringssjef Helge Galdal.

Fra høsten går medier og kommunikasjon fra å være yrkesfag til å bli studieforberedende. Denne omleggingen innebærer også større klasser, med opptil 30 elever.

- Dette er det ikke søkergrunnlag for i Seljord. I tillegg forventer vi enda færre søkere når programmet blir studieforberedende, sier fylkesopplæringssjefen.

- Denne endringen vil også kreve større tilbud i fellesfagene enn det Seljord har mulighet til, slik at programmet uansett må flyttes. Alternativet er å overføre studietilbud fra andre skoler, noe som vil svekke disse skolene, forteller Galdal.

Fylkesrådmannen foreslår dermed å legge ned avdeling Seljord ved Vest-Telemark vgs.

Samle idrettsfag i Grenland på Hjalmar Johansen vgs.

For å skape et sterkt fagmiljø og et tilbud med størst mulig bredde, foreslår fylkesrådmannen å samle opplæringen i idrettsfag i Grenland på Hjalmar Johansen vgs. Da vil det ikke lenger bli tilbudt på Porsgrunn vgs.

- Fagmiljøene er sårbare hver for seg i dag, og det er liten geografisk avstand mellom de to tilbudene, sier fylkesopplæringssjefen.

Han forteller at den foreslåtte endringen vil styrke det samlede fagmiljøet og gi elevene et bedre samlet tilbud.

- Samtidig vil det bli en betydelig økonomisk gevinst ved bedret arealutnyttelse, færre leieavtaler og bedre klassesammensetninger. Porsgrunn er i dag nær den totale kapasitetsgrensen for elever, mens Hjalmar har ledig kapasitet og bør øke elevtallet, forklarer han.

Samle medier og kommunikasjon i Grenland på Porsgrunn vgs.

Fra Hjalmar Johansen vgs. foreslås medier- og kommunikasjon flyttet til Porsgrunn. Dermed blir medier og kommunikasjon i Grenland samlet på ett sted.

- Bakgrunnen er noe likt de for andre forslagene. Vi får samlet medier og kommunikasjon til et sterkt fagmiljø ved Porsgrunn vgs., sier Helge Galdal.

Helhetlige tilbud

I tillegg foreslår fylkesrådmannen at noen fag flyttes for å få et tilbud som er mer helhetlig og bedre rustet for fremtiden.

  • Vg2 Barne- og ungdomsarbeider foreslås flyttet fra Notodden vgs. til Nome vgs., avd. Lunde. Bakgrunnen for dette er at Nome kommune legger til rette og har forpliktet seg til å ta inn et tilstrekkelig antall lærlinger, mens dette ikke er tilfelle på Notodden.
  • Elektrofag foreslås å legges ned ved Rjukan vgs. Det er ikke bærekraftig å ha så mange tilbud til så få elever ved skolen. Elektrofag tilbys ved Notodden vgs., men det gjør ikke bygg- og anleggsfag. Det er viktig at «verdensarv-aksen» Notodden-Rjukan har et tilbud innen begge disse programmene.
  • Vg3 Påbygg til generell studiekompetanse foreslås å legges ned ved Skien vgs., Porsgrunn vgs., Notodden vgs. (i tillegg til Seljord). Tilbudet beholdes ved Bamble, Hjalmar Johansen vgs., Kragerø vgs., Bø vgs., Nome vgs. og Rjukan vgs. Bakgrunnen for dette er at elevene nå har rett til å ta påbygg etter fullført yrkeskompetanse. Det er da naturlig å redusere noe på omfanget av påbygg etter Vg2 yrkesfag.
  • Det nye utdanningsprogrammet «Kunst, Design og Arkitektur» gjøres søkbart ved Porsgrunn vgs., men vil være avhengig av tilstrekkelig søkning for å bli opprettet. Dersom det ikke blir opprettet må noen plasser kjøpes i Vestfold.

Skoletilbudet blir behandlet i hovedutvalg for kompetanse 4. november, i fylkesutvalget 19. november og i fylkestinget 9. desember.