Dette betyr revidert statsbudsjett for Telemark

Av: Eva Susanne Drugg, Tom Marius Lorier Holen / Publisert: 12.05.2015 / Oppdatert: 12.05.2015
Portrett av fylkesrådmann Evy-Anni Evensen
Fylkesrådmann Evy-Anni Evensen.
Foto: Dan Riis
Åpne

En av endringene i det reviderte statsbudsjettet som ble gjort kjent tirsdag, er at el-avgiften settes ned for grønne datasentre fra 1. januar 2016.

Dette kan føre til en betydelig økt satsing på datasentre på Rjukan.

- Dette er kjempebra for Telemark. Mange har jobbet aktivt for dette lenge, sier Evensen, som gleder seg over at en tverrpolitisk innsats har gjort resultater.

Les mer om revidert nasjonalbudsjett

Støtter biogassbusser

Samferdselsdepartementet bevilger 20 millioner kroner ekstra fra sitt budsjett til en ny midlertidig tilskuddsordning. Den skal stimulere til bruk av biogass i fylkeskommunal kollektivtrafikk med buss.

- Et veldig spennende tiltak, som vi i Telemark allerede er i forkant med. Vi skal snart ut med anbud for kollektivtilbudet i Grenland, hvor vi krever at 50 prosent av bussene skal være biogassdrevet, sier Evy-Anni Evensen.

Ordningen administreres av Samferdselsdepartementet og gjelder fra 1. juli 2015.

Penger til fylkesveiene

I det reviderte statsbudsjettet foreslår regjeringen en vekst i samlede inntekter på mellom 6 og 7 milliarder kroner til kommunene i 2016. Av veksten i frie inntekter får fylkeskommunene 500 millioner kroner.

Av dette er 200 millioner kroner begrunnet i behovet for opprusting av fylkesveiene. Hvor mye Telemark får, blir kjent når statsbudsjettet for 2016 kommer i oktober.

Vedlikeholdsetterslepet på fylkesveiene i Telemark er regnet til tre milliarder kroner. Gjelden til Telemark fylkeskommune er en av de tyngste i landet.

- Vi ser en positiv tendens til at fylkesveiene blir mer synlige, sier fylkesrådmannen.

Mindre inntekter fra skatt

Kommunesektorens inntekter fra skatt på alminnelig inntekt og formue anslås å bli 1,6 milliarder kroner lavere i 2015 enn lagt til grunn i fjor høst.

Regjeringen foreslår en økning av fylkeskommunenes rammeoverføringer i 2015 på 192,2 millioner kroner. Det anslås at Telemark fylkeskommune får 6,1 millioner kroner.

Pensjon

Finansdepartementet strammer inn noe på de økonomiske beregningsforutsetningene for regnskapsåret 2016.

Kommunaldepartementet understreker at kommuner og fylkeskommuner har et selvstendig ansvar for pensjon, som er en del av lønns- og avtalevilkårene i kommunesektoren.

- Dette stiller krav til fylkeskommunene. Det forventes at vi skal ha et resultat på fire prosent. Vi får også økte pensjonskostnader. Telemark har store økonomiske utfordringer, og handlingsrommet vårt er svært begrenset, avslutter fylkesrådmann Evy-Anni Evensen.