Bruker mer penger på fylkesveger

Av: Eva Susanne Drugg / Publisert: 01.10.2015 / Oppdatert: 01.10.2015
Fylkesveg ved Gaustatoppen
Telemark fylkeskommune eier 1900 kilometer med veg i Telemark. Her fra fylkesveg 651 melllom Tuddal og Rjukan.
Foto: Dag Jenssen
Åpne

I statsbudsjettet for 2015 ga staten fylkene et tilskudd gjennom rentekompensasjonsordningen, som innebærer at renter delvis blir finansiert av tilskudd av staten. Telemark fylkeskommune besluttet derfor å øke investeringsbudsjettet for å bruke ordningen fullt ut.

Investeringsrammen øker derfor med 15 millioner kroner neste år, og 4 millioner kroner i 2017.

Fylkesrådmannen foreslår at pengene fordeles på disse tiltakene i 2016:

  • Reservepott til merforbruk
  • Planlegging
  • Stavsro
  • Vrådal-Straumsnes
  • Mer sykkel i Telemark

I 2017 settes det av 4 millioner kroner til Stavsro.

Tiltakene kommer fra ei vedtatt tilleggsliste for eventuelle økte rammer fra regional plan for areal og transport i Telemark (ATP Telemark).

Mer om tiltakene

- Med de varslene som har kommet om merforbruk ser jeg det som fornuftig å sette av en pott på 3,7 millioner kroner for å ta høyde for dette, sier fylkesrådmann Evy-Anni Evensen.

Disse pengene er foreslått brukt til merforbruk i forbindelse med sluttregnskap på eldre prosjekt som nå avsluttes.

5 millioner kroner settes av til planlegging.

Bedre adkomst til Gaustatoppen

På fylkesveg 651 over Stavsro i Tinn er det ønskelig gå finne bedre løsninger for parkeringsplass og rasteplass ved adkomsten til Gaustatoppen. Dette er tenkt å gjøres i samarbeid med andre aktører. Telemark fylkeskommune setter av 6,3 millioner kroner i 2016 og 2017 til prosjektet.

2 millioner kroner anbefales å brukes på gang- og sykkelveg langs fylkesveg 38, Vrådal sentrum-Straumsnes. I ATP Telemark er det vedtatt å bygge bedre skoleveg lang fylkesvegen. Opprinnelig var det satt av 15 millioner kroner til dette. For å få den beste løsningen er det behov for ytterligere 2 millioner kroner til prosjektet.

Fylkesrådmannen anbefaler også at det settes av 2 millioner kroner til «Mer sykkel i Telemark».

- Dette er ei nyttig oppfølging av Telemark fylkeskommunes ambisjoner som sykkelfylke, sier Evensen.

Endelig vedtak i oktober

Saken var første oppe i hovedutvalg for samferdsel tidligere i september.

Endelig vedtak gjøres av fylkestinget i slutten av oktober.