Bli med på Eldrerådskonferansen

Av: Eva Susanne Drugg / Publisert: 29.01.2015 / Oppdatert: 29.01.2015
Det fylkeskommunale eldrerådet mål er å øke eldres innflytelse på avgjørelser som angår dem i kommuner og fylker.
Foto: Telemark fylkeskommune
Åpne

Ordførere, rådmenn, helse- og sosialledere, helsesjefer og de kommunale eldrerådene og sekretærer er invitert. Dette blir den siste konferansen for de kommunale eldrerådene i denne valgperioden. 

Konferansen arrangeres på Morgedal Hotell. 

Basert på Telemarkskommunenes demografiske utfordring de kommende årene, vil medvirkning, synliggjøring og kompetanse være gjennomgående for konferansen:

  • Eldrerådene som medspillere i utviklingen av lokalpolitikken
  • Hverdagsrehabilitering lønner seg – Arendalsmodellen
  • Attraktive møteplasser – aktivitetssentre
  • Aktiv og sunn aldring
  • Inspirasjon – gode eksempler

Fylkeslege Steinar Aase åpner konferansen. 

Program for konferansen (PDF)

Priser

  1. Helpensjon dag 1 og 2 m/overnatting i enkeltrom + middag dag 1 - kr. 1.460
  2. Halvpensjon: middag dag 1 + overnatting og dagmøte dag 2 - kr. 1.125
  3. Dagmøte dag 1 m/rundstykker/kaffe v/ankomst og lunsj + middag - kr. 785
  4. Dagmøte dag 1 uten middag (inkluderer rundstykker/kaffe og lunsj) - kr. 440 
  5. Dagmøte dag 2 m/lunsj - kr. 380

Prisene er de samme som for i fjor og hver enkelt kommune/foretak får faktura direkte fra Morgedal hotell. Det er ingen konferanseavgift.

Påmeldingsfristen er 27. mars 2015 og er bindende. Påmelding sendes til evy.halvdansdatter-wang@t-fk.no Det må angis hvilken pakke som bestilles, 1 eller 5. Videre om det er matallergier eller spesielle hensyn som må tas. Husk også fakturaadresse.