Bedre samarbeid for flere arbeidsplasser

Av: Tania Ripoll / Publisert: 02.01.2015 / Oppdatert: 07.01.2015
Nyttårsmøtet ble også i år en godt besøkt møteplass for politikere på lokalt, fylkes- og Stortingsnivå, såvel som for rådmenn og lederne av organisasjoner og arbeidslivet i fylket.
Åpne

På en inneklemt fredag på årets første arbeidsdag samlet fylkeskommunen et drøyt femtitalls sentrale samfunnsaktører i Telemark til diskusjon om prioriteringene for Telemark i 2015.  

- På denne måten ønsker vi å starte året sammen, diskutere strategier og bli enige om hvilke saker det er aller viktigste å jobbe sammen for, sier fylkesordføreren.

Godt besøkt

Nyttårsmøtet, en tradisjon som så sin oppstart i fjor, ble også i år en godt besøkt møteplass for politikere på lokalt, fylkes- og Stortingsnivå, såvel som for rådmenn og lederne av organisasjoner og arbeidslivet i fylket.

- Det store antallet påmeldte til et møte som i år faller på en inneklemt fredag etter lang julefeiring, er en indikasjon på at dette er en viktig og etterlengtet møteplass, mener Riis-Johansen.

Det bekreftet Skiensordfører Hedda Foss Five: 

- Dette er en fantastisk viktig arena. Det er her vi kan finne løsningene, sammen, sa hun, og fikk følge av flere andre.

Les også: Nyttårsmøtet med dagsorden for 2014

Hva er den viktigste saken for Telemark i 2015?

I sin innledning dro fylkesordfører Riis-Johansen frem fire satsingsområder som han mente var viktige for Telemark i 2015: såkornfond, Telemark som knutepunkt for arbeidet med karbonfangst, og lokalisering av to planlagte nye statlige selskap til Telemark: det nye statlige veiselskapet og skatteklagenemnda.

Dette ble godt mottatt i forsamlingen.

- Jeg skal love å gjøre det jeg kan for å få til dette, sa stortingsrepresentant Terje Lien Aasland (A).

Arbeisplasser, befolkningsvekst og attraktivitet

En rekke ulike aktører var utfordret til å peke ut én sak som etter deres mening burde prioriteres fra Telemark i 2015.

Svarene kom som variasjoner rundt temaet arbeidsplasser, befolkningsvekst og attraktivitet.

Kompetanseheving

- Kompetansenivået må opp, sa Hjartdal-ordfører Svein-Tore Løkslid, og pekte på universitetssatsingen som en av de viktige prioriteringssakene i fylket. Han fikk følge av mange av deltakerne, blant dem HiT-rektor Kristian Bogen og Karl Gunnar Sanda fra Telemarksforskning, som trakk frem betydningen av den aktuelle fusjonen mellom HiT og Høgskolen i Vestfold og Buskerud for den videre utviklingen av fylket.

Sanda siterte fylkeskommunens utviklingssjef, Thor Kamfjord: - Ledertrøya når det gjelder innovasjon er ledig - den bør Telemark ta!

Grønn innovasjon

Innovasjon Norges Anniken Fægri Damm-Larsen påpekte at Telemark er det tredje beste fylket i landet på grønn innovasjon.

- Yara er stjerneksemplet på dette, sa hun, og fremhevet et tett samarbeid mellom det offentlige og næringslivet, der næringslivet blir godt lyttet på, som en nøkkel til suksess for fylket.

Stolte ambassadører!

- Vi trenger folk! sa KS-leder Gunn Marit Helgesen, og oppfordret møtedeltakerne til å bli bedre ambassadører for fylket.  

Her fikk hun med seg Bjørn Richard Johansen, fra Invest i Telemark og First House,som oppfordrer deltakerne til å ha Telemarkshatten på i sine ulike posisjoner og verv.

Ta fra skole og gi til industri?

Den mest flammende brannfakkelen kom imidlertid fra Bamble:

- Er vi villige til å flytte penger fra skole og helse til å tilrettelegge for industriutvikling? spurte Bambles ordfører Jon Pieter Flølo (FrP).

Telemarksbenken

Også Telemarksbenken var godt representert på møtet.

Geir Bekkevold (KrF) var blant flere som trakk frem den dårlige akuttberedskapen i øvre Telemark.

- Ambulansebase i øvre Telemark er høyt oppe på vår prioriteringslise, sa han,  

Terje Lien Aasland (A) var nøktern i sine vurderinger av året vi nå går inn i:

- 2015 blir mer krevende enn 2014, sa han, og viste til stagnasjonen innen olje- og gass-næringa.

Dette skaper et mulighetsrom for Telemark, mente han, og talte varmt for en robust, framtidsretta industri i Telemark, som er klimanøytral.

- Dette har vi mulighet til å få til i Telemark, sa Aasland, og viste tilbake til Innovasjon Norges ros av grønn innovasjon  i fylket.

Fylkesvaraordfører Lise Wiik konkluderte med tilfredshet at forsamlingen var entydig i sine signaler på behovet for å styrke arbeidet med å samordne virkemiddelapparatet, for å nå målene som var diskutert.