Anbefaler å flytte fylkesbiblioteket

Av: Eva Susanne Drugg / Publisert: 06.11.2015 / Oppdatert: 11.12.2015
Eksteriørbilde av fylkesbiblioteket på Ulefoss
Fylkesbiblioteket ligger i dag på Ulefoss i Nome kommune.
Foto: Eva Susanne Drugg
Åpne

- Utredningen viser at det er på tide å gå videre med oppgaver og utvikling, sa Arbeiderpartiets Bjørn Rudborg (Ap) da hovedutvalget møttes denne uken.

Det betyr at fylkesbibliotek og Nome folkebibliotek kan skille lag 1. juni 2016, og at de fylkeskommunale ansatte blir flyttet til Fylkeshuset i Skien. Boksamlingen kan bli solgt til de kommunale bibliotekene i Telemark.

Saken behandles også i fylkesutvalget senere i november, og i fylkestinget i desember.

Usikker på lokalisering

Una Pasovic (Sv) er usikker på lokaliseringsarbeidet, og mener det er viktig å opprettholde institusjoner av ulike slag i hele Telemark.

- Fylkesbiblioteket har holdt til i Nome i lang tid. Det handler om kultur og tradsisjon for kultur. Nome er også mer sentralt enn Skien i fylket.

Også Senterpartiet er skeptisk til å flytte fylkesbibliotekets ansatte fra Ulefoss til Skien.

Vi ser også gode argumenter med å skille fylkesbiblioteket og folkebiblioteket. Samtidig tenker jeg at de som jobber i biblioteket kan drive godt utviklingsarbeid, selv om det er lokalisert ute i fylket, sa Torunn Brukåsa

Kleiva (Sp). Hun fremmet forslag om en ny utredning om lokalisering, det ble nedstemt mot Sps to stemmer.

- Viktig med litteratur

Rudborg som også er nestleder av hovedutvalget, og fremmet forslag om å ta inn litteratur som en viktig del av fylkesbibliotekets virksomhet i fylkeskommunen. «Hovedutvalget ber fylkesrådmannen om å vurdere at litteratur inkluderes som begrep i bibliotekorganiseringen.»

Dette ble enstemmig vedtatt.

Utredning om fylkesbiblioteket

I 2014 fikk et utvalg i oppgave å gjennomgå fylkesbibliotekets drifts- og utviklingsoppgaver i lys av endringer i lovverket på bibliotekfeltet.

Hensikten var å se hvordan fylkeskommunens samfunnsoppdrag best løses på bibliotekfeltet.

Utvalget skulle også se på konsekvenser for organisering og geografisk plassering.

Skape godt samspill

1. februar ble det lagt frem en rapport. Utvalget foreslo der å avvikle samorganiseringen med Nome kommune og å lokalisere de ansatte ved fylkesbiblioteket på Fylkeshuset i Skien.

På den måten vil en skape et godt samspill med resten av regional avdeling i fylkeskommunen.

Utvalget foreslo også å selge boksamlingen.

19 høringssvar

Saken ble sendt ut på høring med frist 1. september, og det kom inn 19 høringssvar. De signaliserer at aktørene er positive til å skille fylkesbiblioteket og Nome bibliotek, og mange støtter også forslaget om samlokalisering med regional avdeling på fylkeshuset.

Flere mener imidlertid at det er behov for en grundigere utgreiing rundt spørsmålet om lokaliseringen av de fylkeskommunalt ansatte.

Samarbeidsavtale siden 1991

Telemark fylkesbibliotek har hatt en samarbeidsavtale med Nome folkebibliotek siden 1991. De to aktørene hadde da mange like oppgaver.

I dag er verken målgruppa eller oppgavene sammenfallende. Fylkesbibliotekets oppgaver er utviklingsrettede, og målgruppa er i hovedsak kommunale og fylkeskommunale bibliotek i Telemark.

Nome folkebiblioteks oppgaver er driftsrettede og målgruppa er innbyggerne i Nome kommune.