850.000 til turveger i Telemark

Av: Eva Susanne Drugg / Publisert: 24.08.2015 / Oppdatert: 24.08.2015
Turvegbefaring Gunnarsholmen i Kragerø
Temadag for kommuner og turlag med befaringer flere steder. Her på Gunnarsholmen i Kragerø.
Foto: Kjersti Berg
Åpne

Fem Telemarkskommuner har nylig fått betydelige tilskudd til turveger i sentrumsområder. I tillegg har fylkesprosjektet fått 200.000 kroner til fordeling. 

Prosjektet ledes av fylkeskommunen, vegvesenet og Fylkesmannen i Telemark, og alle 18 kommuner deltar.

For alle

Målet er at alle kommuner skal ha attraktive turveger som er tilrettelagt for alle. Og turvegene skal ligge i nærheten av der det bor mange personer. På turvegene skal det være mulig å utøve enkelt friluftsliv i nærmiljøet, selv med barnevogn og rullestol.

- For å nå konkrete resultater er vi helt avhengig av ildsjelene i kommunene som sørger for engasjement, framdrift og lokalt samarbeid. Midlene fra staten vil forhåpentligvis bidra til å motivere til videre innsats og aktivitet rundt utvikling av turveger tilrettelagt for alle, sier Kjersti Berg, som jobber med universell utforming i Telemark fylkeskommune.

De kommunene som fikk tilskudd er Vinje (Rauland) med 175.000 kroner, Notodden 150.000 kroner (Tinneelva-Industriparken), Hjartdal 150.000 kroner (Sauland), Drangedal 100.000 kroner (Grendesentra) og Nissedal 75.000 kroner (Treungen).

Kommunal- og moderniseringsdepartementet, og tidligere Miljøverndepartementet, har over flere år satset på å fremme universell utforming i fylker og kommuner. Turvegprosjektet i Telemark, som avsluttes til nyttår, har i perioden 2012 til 2015 fått over 2 millioner kroner fra disse departementene.

Les også: Turveger for alle

Temadag om turveger

I forrige uke arrangerte Telemark fylkeskommune i samarbeid med Fylkesmannen i Telemark en temadag for kommuner og turlag. 

Hensikten med dagen var å gi pådriverne i kommunene nyttig og praktisk rettet informasjon om hvordan bygge og drifte turveger som ivaretar universell utforming. Dagen bestod av både befaring til turvegen ved Kalstadtjenna/Frydensborg, badeanlegget på Gunnarsholmen og foredrag ved Helmer Espeland som jobber i parkvesenet i Kristiansand kommune.

Kommunene i fylket var godt representert, og utveksling av kompetanse og erfaringer ga nyttige innspill til det videre arbeidet med sentrumsnære turveger.

Kartet over turvegene inspiseres grundig.

Foto: Kjersti Berg
Åpne