8,5 millioner kroner mer til skole

Av: Eva Susanne Drugg, Tania Ripoll / Publisert: 11.12.2015 / Oppdatert: 11.12.2015
Elever ved Porsgrunn vgs spiller volleyball
Skole er budsjettvinneren, ifølge Maja Foss Five, leder for hovedutvalg for kompetanse.
Foto: Dag Jenssen
Åpne

Politikerne i Telemark fylkesting hadde årets siste møte i Vrådal denne uken. Da behandlet de blant annet fylkesrådmannens forslag til budsjett for perioden 2016-2019.

- Viktigste politiske sak

Mål- og budsjettdokumentet blir beskrevet som årets viktigste politiske sak.

- Budsjettarbeidet er det viktigste dokumentet i det politiske arbeidet, fordi her angir vi retningen. De prioriteringene vi gjør er avgjørende for om vi skal utvikle hele Telemark, eller bidra til sentralisering. sa gruppeleder for Høyre, Gunn Marit Helgesen

Styrker skole

Posisjonen, som består av Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Kristelig Folkeparti og Rødt, vil øke rammene til de videregående skolene i fylket med 8,5 millioner kroner i året.

Innen kultur hadde fylkesrådmannen foreslått å kutte 2 millioner kroner, men posisjonen foreslo å reversere dette, i tillegg til å styrke Telemarkskanalens budsjett med 1 millioner kroner.

Dette ble vedtatt med 21 mot 20 stemmer.

Beholder elev-PC og stillingsbanken

Flere andre omprioriteringer ble gjort:

  • Ordningen med gratis elev-PC-er beholdes
  • Stillingsbanken beholdes
  • Det settes i gang arbeid med en klimaplan i 2016
  • Lademuligheter for el-bil skal være del av oppgradering/bygging av fylkeskommunale bygg
  • Fylkesrådmannen skal vurdere mulighetene for å flytte arbeidsplasser knyttet til Telemarkskanalen og Regionalparken til Nome

- Målet må være 100 prosent gjennomføring

Budsjettdebatten hadde som vanlig høy temperatur. Fylkeskommunens økonomiske rammer blir mye strammere i årene som kommer, og hvilke følger dette bør og kan var gjenstand for mye diskusjon.

- Skole er en budsjettvinner, til tross for strammere tider. Dette viser at kompetanse er det viktigste ansvaret fylkeskommunen har. Vi skal ha store ambisjoner, sa Maja Foss Five (Ap), leder for hovedutvalg for kompetanse

- Vi trenger å strekke oss lenger. Vi har et mål om at 75 prosent skal gjennomføre på normert tid. Det er ikke ambisiøst. Målet må være 100 prosent, sa hun.

Ny gjennomgang av skolestruktur

Skolestrukturen for de videregående skolene blir ikke endret, men flertallet i fylkestinget vedtok en ny gjennomgang neste år. (lenke til artikkel)

- Vi kan ikke frede skolen. Vi må se på grep som kan gi handlingsrom til utviklingsarbeid. Det er mulig å få til uten at noen skal oppleve at de er på en kuttliste. Vi har ikke råd til å la det skure og gå, og håpe at det går over, sa Tone Berg Hansen fra Arbeiderpartiet.

Terje Riis-Johansen (Sp), mente at skolene må få arbeidsro, og refererte til at skolestrukturen ble landet i forbindelse med Skoletilbud 2020 for to år siden.

- Jørund Ruud (tidligere hovedutvalgsleder for kompetanse) samlet bred støtte for et kompromiss. Alle ga litt for å være samlet over noe som kunne vare over tid. Dette skulle gi stabilitet og trygghet for elever, foresatte og ansatte, sa Riis-Johansen, som argumenterte sterkt mot posisjonens forslag om å se videre på skolestrukturen i 2016.

Skal utrede konsekvenser av flyktningestrøm

Terje Riis-Johansen (Sp) fremmet forslag på vegne av oppoisjonen, som består av partiene Høyre, Fremskrittspartiet, Senterpartiet, Venstre og MdG. De ber blant annet fylkesrådmannen utrede hvilke konsekvenser den økte tilstrømmingen av flyktninger til Norge vil få for de samunnsområdene som Telemark fylkeskommune er ansvarlige for. Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Opposisjonen fremmet også forslag om at arbeidet ovenfor statlige myndigheter for å sikre videre drift av Bratsbergbanen tas opp igjen neste år. Dette ble også enstemmig vedtatt.

Omstilling og effektivisering

Det ble også fremmet forslag om at administrasjonen bør vurdere ubesatte stillinger, eller om stillingene kan besettes internt. Forslaget falt med 20 mot 21 stemmer.

Forslag fra varaordfører Hans Edvard Askjer (KrF), der fylkesrådmannen bes om å følge opp det positive arbeidet med gevinstrealisering og foreta en gjennomgang av organisasjonen for å se på mulige omprioriteringer og rasjonalisering, ble imidlertid vedtatt med 21 mot 20 stemmer.